Học tiếng anh qua bài hát what are words và câu chuyện tình yêu

     
Nhập bất kể đọc tin gì về bài hát bạn muốn tìm kiếm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tìm và đào bới tìm với Tiếng Việt ko dấu và có lốt


Bạn đang xem: Học tiếng anh qua bài hát what are words và câu chuyện tình yêu

Anywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnytime you whisper my name, you"ll seeWhere every single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was to leave when you need me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live sầu on, even when we"re goneAnd I know an angel was sent just for meAnd I know I"m meant lớn be where I amAnd I"m gonna beStanding right beside her tonightAnd I"m gonna be by your sideI would never leave when she needs me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live sầu on, even when we"re goneAnywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnd I"m gonmãng cầu be here forever moreEvery single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was lớn leave sầu when you need me mostI"m forever keeping my angel close


Xem thêm: Ăn Gì Để Tăng Cân? Top 15 Thực Phẩm Giúp Tăng Cân Nhanh Cho Người Gầy

*

anywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be thereanytime you whisper my name, you"ll seewhere every single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was lớn leave sầu when you need me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live on, even when we"re gone& i know an angel was sent just for mevà i know i"m meant khổng lồ be where i amvà i"m gonmãng cầu bestanding right beside her tonightvà i"m gonmãng cầu be by your sidei would never leave sầu when she needs me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live sầu on, even when we"re goneanywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be there& i"m gonmãng cầu be here forever moreevery single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was khổng lồ leave when you need me mosti"m forever keeping my angel close

Chuyên mục: Thế Giới Game