Bài tập trắc nghiệm vật lý 7 chương 1

     

Trên bức tường ngăn cách hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đem, phòng của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng?
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 7 chương 1

A.Đèn phòng Dũng không được bật sángB.Đèn phòng Dũng được bật sángC.Đèn phòng Dũng sáng, Dũng lấy tờ bia che kín lỗ nhỏD.Đèn phòng Dũng sáng, lỗ nhỏ không bị che nhưng Quang nhắm kín hai mắt

Câu 2:Mã câu hỏi:43464

Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Vật sáng là


A.Những vật được chiếu sángB.Những vật phát ra ánh sángC.Những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nóD.Những vật mắt nhìn thấy

Câu 3:Mã câu hỏi:43465

Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng


A.Không hướng vào nhauB.Cắt nhauC.Không giao nhau D.Rời xa nhau ra

Câu 4:Mã câu hỏi:43466

Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng:


A.Luôn truyền theo đường thẳngB.Luôn truyền theo một đường congC.Luôn truyền theo đường gấp khúcD.Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc

Câu 5:Mã câu hỏi:43467

Chọn câu trả lời sai

Vật cản sáng (chắn sáng) là vật


A.Không cho ánh sáng truyền quaB.Khi truyền đến nó ánh sáng bị hấp thụ hoặc là hắt lại hếtC.Cản đường truyền đi của ánh sángD.Cho ánh sáng truyền qua

Câu 6:Mã câu hỏi:43468

Hiện tượng nhật thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:


A.Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt TrờiB.Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt TrờiC.Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt TrăngD.Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời

Câu 7:Mã câu hỏi:43470

Trường hợp nào dưới đây không thể coi là một gương phẳng?


A.Mặt kính trên bàn gỗB.Mặt nước trong phẳng lặngC.Màn hình phẳng ti viD.Tấm lịch treo tường

Câu 8:Mã câu hỏi:43471

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 45o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:


A.22,5o B.45oC.60o D.90o

Câu 9:Mã câu hỏi:43473

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 30o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:


A.30oB.60oC.90o D.120o

Câu 10:Mã câu hỏi:43475

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 60o. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?


A.90oB.60oC.45o D.30o

Câu 11:Mã câu hỏi:43476

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?


A.5m B.1,25mC.2,5m D.1,6m

Câu 12:Mã câu hỏi:43477

Khi cho mắt và gương tiến lại gần nhau thì vùng quan sát:


A.Mở rộng raB.Thu hẹp lạiC.Không đổiD.Mở rộng hay thu hẹp lại phụ thuộc vào số lượng vật trước gương nhiều hay ít

Câu 13:Mã câu hỏi:43479

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là


A.ảnh ảo, hứng được trên màn chắnB.ảnh ảo mắt không thấy đượcC.ảnh ảo, không hứng được trên màn chắnD.một vật sáng

Câu 14:Mã câu hỏi:43480

Câu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi


A.ảnh bằng vậtB.ảnh lớn hơn vậtC.ảnh bé hơn vật D.không xác định

Câu 15:Mã câu hỏi:43481

Đặt một viên phấn thẳng đứng ở gần mặt phản xạ của một gương cầu lõm. Nhìn vào gương ta thấy ảnh của viên phấn trong gương. Hỏi phát biểu nào dưới đây sai?


A.ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắnB.ảnh trong gương là không trực tiếp sờ nắn đượcC.ảnh viên phấn trong gương hứng được trên màn chắnD.có thể dùng máy ảnh để chụp hình viên phấn ở trong gương

Câu 16:Mã câu hỏi:43482

Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ôtô, xe máy vì:


A.ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vậtB.gương cầu lõm hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào người lái xeC.vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lổiD.gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo đối với những vật ở gần gương

Câu 17:Mã câu hỏi:43483

Hai vật A, B có chiều cao như nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tấm kính. So sánh độ cao của hai ảnh A’ và B’?
Xem thêm: Keo Dán Gạch Cá Sấu (Green Crocodile), Keo Dán Gạch Cá Sấu Thái Lan Lightblue Giá Gốc

A.ảnh A’ cao hơn ảnh B’B.ảnh B’ cao hơn ảnh A’C.hai ảnh cao bằng nhauD.không xác định được vì độ cao của ảnh còn phụ thuộc vào vị trí đặt vật

Câu 18:Mã câu hỏi:43484

Chọn câu trả lời sai

Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng


A.sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tốiB.sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tốiC.nhật thực và nguyệt thựcD.sự tạo thành cầu vồng

Câu 19:Mã câu hỏi:43485

Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song là gương gì?


A.Gương phẳng B.Gương cầu lồiC.Gương cầu lõm D.Cả ba loại gương

Câu 20:Mã câu hỏi:43486

Ảnh của một ngọn nến (đặt sát gương cầu lõm) nhìn thấy trong một gương cầu lõm treo thẳng đứng là ảnh gì, có đặc điểm như hế nào?


A.ảnh ảo, lớn hơn vậtB.ảnh thật, ngược chiều vậtC.ảnh ảo, nhỏ hơn vậtD.ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

Câu 21:Mã câu hỏi:43487

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì:


A.Vật hoàn tòan không cho ánh sáng đến mắt taB.Vật không nhận ánh sáng chiếu đếnC.Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sángD.Có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra

Câu 22:Mã câu hỏi:43488

Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. hỏi người đó cách gương bao nhiêu?


A.1,5mB.1,25mC.2,5m D.1,7m

Câu 23:Mã câu hỏi:43489

Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng?


A.Góc phản xạ bằng góc tớiB.Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tớiC.Tia phản xạ bằng tia tớiD.Góc hợp bởi tia tới và phắp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến

Câu 24:Mã câu hỏi:43490

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?


A.Mặt TrờiB.Mặt TrăngC.Ngọn nến đang cháy D.Cục than gỗ đang nóng đỏ

Câu 25:Mã câu hỏi:43491

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 15o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:


A.30oB.45oC.60o D.15o

Câu 26:Mã câu hỏi:43492

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:


A.30oB.45oC.60o D.90o

Câu 27:Mã câu hỏi:43493

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ánh sáng cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?


A.5mB.1,25mC.2,5m D.1,6m

Câu 28:Mã câu hỏi:43494

Đặt một viên phấn trước gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng nhất?


A.ảnh lớn hơn vậtB.ảnh có lúc bé hơn, có lúc lớn hơn vậtC.viên phấn lớn hơn ảnh của nóD.ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn

Câu 29:Mã câu hỏi:43495

Chọn câu trả lời sai

Tác dụng của gương cầu lõm là:


A.biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểmB.biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song songC.tạo ra được một ảnh ảo lớn hơnD.biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì

Câu 30:Mã câu hỏi:43496

Chọn câu trả lời sai

Định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng được ứng dụng trong các công việc nào?


A.Kiểm tra đội ngũ bằng cách ngắm xem hàng dọc, hàng ngang đã thẳng chưaB.Để ngắm đường thẳng trên mặt đất, dùng các cọc tiêu (ngành đo đạc)C.Để tạo ảnh trong bóng tốiD.Kẻ đường thẳng trên giấy

*


Toán 7

Lý thuyết Toán 7


Chuyên mục: Thế Giới Game