Một số Điểm cần chú Ý khi khám bệnh viện Đa khoa vạn hạnh khám có tốt không?

     

*

Tên Dịch VụDVTGiá từĐến khoảngGiá BHYTNhóm
Khám sức mạnh da liễuLần25,00038,0000Khám mức độ khỏe
.Khám sức khỏe nộiLần 25,000 38,0000Khám mức độ khỏe
.Khám sức khỏe mắtLần 25,000 38,0000Khám mức độ khỏe
.Khám sức mạnh TMHLần 25,000 38,0000Khám mức độ khỏe
.Khám sức khỏe RHMLần 25,000 38,0000Khám sức khỏe
.Khám sức mạnh sảnLần 25,000 38,0000Khám mức độ khỏe
thăm khám sức khỏelần 1trăng tròn,000 180,0000Khám sức khỏe
khám sức khỏe prúc khoalần 180,000 270,0000Khám mức độ khỏe
.Khám cấp cứuLẦN 350,000 525,00034,500KHÁM
Khám dịch cấp cứu giúp nặngLẦN 500,000 750,00034,500KHÁM
.Khám nhiLẦN 170,000 255,0000KHÁM
Khám tiêm ngừaLẦN 170,000 255,0000KHÁM
.Khám nộiLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
Khám thần kinhLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
Khám tiêu hóaLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
Khám tiền mêLẦN 170,000 255,0000KHÁM
Khám bệnh dịch nặngLẦN 390,000 585,0000KHÁM
Khám nội lầu trạiLẦN 170,000 255,0000KHÁM
.Khám domain authority liễuLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
Ngoại viện (Ngoại quận)Lần 2,000,000 3,000,0000KHÁM
Ngoại viện (Trong quận)Lần 1,500,000 2,250,0000KHÁM
.Khám CTCHLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
.Khám phụ khoaLẦN 200,000 300,00034,500KHÁM
Khám sản lầu trạiLẦN 170,000 255,0000KHÁM
Khám nhỏ bé hồi sứcLẦN 250,000 375,0000KHÁM
Khám béLẦN 170,000 255,0000KHÁM
Khám vúLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
.Khám thaiLẦN 200,000 300,00034,500KHÁM
Khám lầu trại L5LẦN 170,000 255,0000KHÁM
.Khám ung bướuLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
.Khám mắtLẦN 200,000 300,00034,500KHÁM
.Khám ngoạiLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
Khám nước ngoài lầu trạiLẦN 170,000 255,0000KHÁM
.Khám tiết nhiệu – thậnLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
.Khám răngLẦN 170,000 255,00034,500KHÁM
.Khám TMHLẦN 190,000 285,00034,500KHÁM
Sổ Khám bệnhLần 5,000 8,0000KHÁM
.Khám TMH + Sổ KBLần 195,000 293,00033,000KHÁM
.Khám tiết nhiệu – thận + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
.Khám răng + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
.Khám prúc khoa + Sổ KBLần 205,000 308,00033,000KHÁM
.Khám nội + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
.Khám nhi + Sổ KBLần 175,000 263,0000KHÁM
.Khám ngoại + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
.Khám đôi mắt + Sổ KBLần 205,000 308,00033,000KHÁM
.Khám domain authority liễu + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
.Khám CTCH + Sổ KBLần 175,000 263,00033,000KHÁM
Sổ KTLần 10,000 15,0000KHÁM
Thẻ KBLần 15,000 23,0000KHÁM
.Khám CTCH + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám CTCH + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám da liễu + Sổ KB + Thẻ KBlần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám domain authority liễu + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám mắt + Sổ KB + Thẻ KBLần 2trăng tròn,000 330,00033,000KHÁM
.Khám mắt + Thẻ KBLần 215,000 323,00033,000KHÁM
.Khám ngoại + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám nước ngoài + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám nhi + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám nhi + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám nội + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám nội + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám prúc khoa + Sổ KB + Thẻ KBLần 220,000 330,00033,000KHÁM
.Khám phú khoa + Thẻ KBLần 215,000 323,00033,000KHÁM
.Khám răng + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám răng + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám máu nhiệu – thận + Sổ KB + Thẻ KBLần 190,000 285,00033,000KHÁM
.Khám ngày tiết nhiệu – thận + Thẻ KBLần 185,000 278,00033,000KHÁM
.Khám TMH + Sổ KB + Thẻ KBLần 210,000 315,00033,000KHÁM
.Khám TMH + Thẻ KBLần 205,000 308,00033,000KHÁM
.Khám prúc khoa + Sổ KBLần 205,000 308,00033,000KHÁM
.Khám ko kể giờlần 270,000 405,0000KHÁM
.Khám thai + Sổ KBLần 205,000 308,00033,000KHÁM
đi khám dịch vụlần 170,000 255,0000KHÁM
.Khám Ung Bướu + Sổ KB 175,000 263,0000KHÁM
.đi khám ngoại viện 1lần 1,000,000 1,500,0000KHÁM
.xét nghiệm nước ngoài viện 2lần 500,000 750,0000KHÁM
đi khám chuyên khoa (nội/ngoại/sản/tmh)lần 170,000 255,0000KHÁM
Ngoại viện (ngoài giờ)lần 2,500,000 3,750,0000KHÁM
đi khám tiền phẫu tmylần 100,000 150,0000KHÁM
khám trực cấp cho cứulần 350,000 525,00034,500KHÁM
Khám support siêng khoa UBlần 300,000 450,00034,500KHÁM
thăm khám chổ chính giữa thầnlần 300,000 450,0000KHÁM
Khám chuyên khoa tim mạchlần 300,000 450,0000KHÁM
KSK Đoàn thường quy (2018) 6,450,000 9,680,0000Gói KSK
KSK Đoàn hay quy (giá bán BV) 8,060,000 12,090,0000Gói KSK
KSK ĐOÀN (ƯU ĐÃI 2017) 5,415,000 8,1đôi mươi,0000Gói KSK
GÓI KHÁM NHỰA BÌNH MINH 12,230,000 18,350,0000Gói KSK
KSK WORK PERMIT 1,400,000 2,100,0000Gói KSK
KSK ĐỊNH KỲ (NƯỚC NGOÀI) 1,080,000 1,6trăng tròn,0000Gói KSK
Gói xét nghiệm mỡ chảy xệ máulần 370,000 560,0000Gói dịch vụ
Gói xét nghiệm nội tiếtlần 2,215,000 3,3trăng tròn,0000Gói dịch vụ
Gói tiểu đườnglần 400,000 600,0000Gói dịch vụ
Gói xét nghiệm tim mạch dvlần 1,425,000 2,140,0000Gói dịch vụ
Gói xét nghiệm bao quát dvlần 2,445,000 3,670,0000Gói dịch vụ
Gói đi khám chi phí hôn nhân gia đình nữLần 3,010,000 4,520,0000Gói dịch vụ
Gói khám tiền hôn nhân gia đình namLần 2,090,000 3,140,0000Gói dịch vụ
Gói xin visa việt namlần 780,000 1,170,0000Gói dịch vụ
Gói thăm khám malaysialần 2,430,000 3,650,0000Gói dịch vụ
Gói TMH xét nghiệm chi phí phẫuLần 5,310,000 7,970,0000Gói dịch vụ
Gói mắt tiền phẫuLần 7đôi mươi,000 1,080,0000Gói dịch vụ
Gói sản tiểu phẩulần 1,750,000 2,630,0000Gói dịch vụ
Gói Tuyến giápLần 860,000 1,290,000860,000Gói dịch vụ
Gói nước ngoài tiền phẫuLần 2,045,000 3,070,0000Gói dịch vụ
Gói ksk TTlần 590,000 890,0000Gói dịch vụ
HM gói tiền mê nữlần 3,120,000 4,680,0000Gói dịch vụ
HM gói xn thường quy Nữlần 3,050,000 4,580,0000Gói dịch vụ
HM xn thường xuyên quy namlần 980,000 1,470,0000Gói dịch vụ
Gói ung bứulần 265,000 400,000265,000Gói dịch vụ
Gói TMH 1 chi phí phẫulần 815,000 1,2trăng tròn,000815,000Gói dịch vụ
Gói TBG COPDlần 1,230,000 1,850,0001,230,000Gói dịch vụ
Gói đái toá mặt đường B Phươnglần 640,000 960,000640,000Gói dịch vụ
Gói TBG ĐTĐ 1lần 805,000 1,210,000805,000Gói dịch vụ
Gói TBG ĐTĐ 2lần 1,835,000 2,750,0001,835,000Gói dịch vụ
Gói TBG LUPUSlần 1,310,000 1,970,0001,310,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 dịch màng phổilần 1,360,000 2,040,0001,360,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 dịch màng bụnglần 500,000 750,000500,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 dịch nảo tủylần 500,000 750,000500,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 TMlần 1,065,000 1,600,0001,065,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 TM + TĐlần 1,310,000 1,970,0001,310,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 TM + TĐ +TQlần 1,625,000 2,440,0001,625,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 Viêm PQlần 3,030,000 4,550,0003,030,000Gói dịch vụ
Gói nội L4 knoi+ Stimlần 1,395,000 2,090,0001,395,000Gói dịch vụ
Gói sản UXTC B Vânlân 1,230,000 1,850,0001,230,000Gói dịch vụ
Gói sản UNBT B VânLẦN 1,370,000 2,060,0001,370,000Gói dịch vụ
Gói sản mổ rước tnhị B Vânlân 930,000 1,400,000930,000Gói dịch vụ
Gói sản thăm khám thai B Vânlân 655,000 980,000655,000Gói dịch vụ
Gói nội tiết B Hàlần 2,055,000 3,080,0002,055,000Gói dịch vụ
Gói NTQ B SơnLần 1,290,000 1,940,0000Gói dịch vụ
Gói ksk thẻ xanhLần 1,135,000 1,700,0000Gói dịch vụ
Gói ksk UIPLần 595,000 890,0000Gói dịch vụ
Gói 1 Đv tiết 350 mllần 2,840,000 4,260,0000Gói dịch vụ
Gói 2 đv huyết 350mllần 5,080,000 7,6đôi mươi,0000Gói dịch vụ
Gói 1 đv tiết 450mlLẦN 2,390,000 3,590,0000Gói dịch vụ
Gói 2 đv máu 250mlLẦN 4,980,000 7,470,0000Gói dịch vụ
Gói TQ B Giaolần 790,000 1,190,0000Gói dịch vụ
Gói Marker B Giaolần 1,370,000 2,060,0000Gói dịch vụ
Gói gium B Giaolần 890,000 1,340,0000Gói dịch vụ
Gói cơ bản B Cườnglần 780,000 1,170,0000Gói dịch vụ
Gói trung bình kiểm tra trước ghnghiền TBGLần 5,240,000 7,860,0000Gói dịch vụ
Gói TBG khớp TLần 650,000 980,0000Gói dịch vụ
Gói visa viplần 1,430,000 2,150,0000Gói dịch vụ
Gói L5 tiền mê Phươnglần 310,000 470,0000Gói dịch vụ
Gói L5 chi phí phẫu Phươnglần 890,000 1,340,0000Gói dịch vụ
Gói T Hà khớp gối Plần 925,000 1,390,0000Gói dịch vụ
Gói XNTP.. B Trung TQlần 1,005,000 1,510,0000Gói dịch vụ
Gói T Hà xn khớplần 640,000 960,0000Gói dịch vụ
Gói T Hà K TQlần 1,670,000 2,510,0000Gói dịch vụ
HM gói chi phí mê namlần 1,525,000 2,290,0000Gói dịch vụ
Gói ksk thẻ xanh viplần 2,060,000 3,090,0000Gói dịch vụ
Gói Newface 1 (3 mục)lần 230,000 350,0000Gói dịch vụ
Gói Newface (7 mục)lần 380,000 570,0000Gói dịch vụ
Gói TQ B Viện dịch vụlần 1,945,000 2,9trăng tròn,0000Gói dịch vụ
Gói T Hà STDlần 1,460,000 2,190,0000Gói dịch vụ
Gói UB trc hóa trị B Thủylần 290,000 440,0000Gói dịch vụ
Gói trung bình rà UT đại trực tràng B Thủylần 1,540,000 2,310,0000Gói dịch vụ
Gói lái xelần 2,050,000 3,080,0000Gói dịch vụ
IPL Trị nhọt mặt/ ức / 1/2 lưnglần 1,500,000 2,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn ứclần 1,500,000 2,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn 50% lưnglần 1,500,000 2,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn khía cạnh + Ứclần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn phương diện + 1/2 lưnglần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn ngulặng lưnglần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn phương diện + lưnglần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) mặt/ cổ/ ứclần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) Cổlần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) Ứclần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 2 bàn taylần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) Mặt + cổlần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) Mặt + ứclần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) Mặt + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) Mặt + cổ + ứclần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) Mặt + cổ + 2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) Mặt + cổ + ức + 2 bàn taylần 5,000,000 7,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) 2 cẳng taylần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông mép/ cằmlần 700,000 1,050,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Mặtlần 1,700,000 2,550,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Ngựclần 2,200,000 3,300,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông 1/2 sườn lưng, 50% tay, bikinilần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Náchlần 1,200,000 1,800,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông cằmlần 1,200,000 1,800,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông con đường thân ngựclần 1,200,000 1,800,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Ngulặng lưnglần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông một nửa chânlần 3,500,000 5,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông một nửa taylần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Bikini/ một nửa taylần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông nguim tay/ lưnglần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Nguyên chânlần 5,500,000 8,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông Bikini 1 vùnglần 1,500,000 2,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Triệt lông đường giữa bụnglần 1,200,000 1,800,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói sản phẩm IPL tiêu diệt mụn 10 lần mặtlần 12,000,000 18,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói thứ IPL trị mụn trứng cá 10 lần ứclần 12,000,000 18,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói trang bị IPL điều trị mụn trứng cá 10 lần 50% lưnglần 12,000,000 18,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói vật dụng IPL trị mụn trứng cá 10 lần nguyên ổn lưnglần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói máy IPL trị mụn trứng cá 10 lần khía cạnh + ứclần đôi mươi,000,000 30,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói sản phẩm công nghệ IPL điều trị mụn trứng cá 10 lần phương diện + một nửa lưnglần trăng tròn,000,000 30,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói thiết bị IPL điều trị mụn 10 lần ức + 1/2 lưnglần trăng tròn,000,000 30,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói vật dụng IPL điều trị mụn 10 lần mặt + lưnglần 32,000,000 48,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói vật dụng IPL trị mụn 5 lần nguyên ổn lưnglần 13,500,000 trăng tròn,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói máy IPL trị mụn 5 lần khía cạnh + ứclần 11,250,000 16,880,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói máy IPL trị mụn trứng cá 5 lần khía cạnh + 1/2 lưnglần 11,250,000 16,880,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói vật dụng IPL điều trị mụn trứng cá 5 lần ức + một nửa lưnglần 11,250,000 16,880,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói sản phẩm công nghệ IPL trị mụn trứng cá 5 lần mặt + lưnglần 18,000,000 27,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị mụn ức + một nửa lưnglần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) cổ + ứclần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) cổ + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) ức + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) khía cạnh + ức + 2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) cổ + ức +2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) 5 lần mặtlần 9,000,000 13,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 5 lần cổlần 9,000,000 13,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 5 lần ứclần 9,000,000 13,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 5 lần 2 bàn taylần 9,000,000 13,500,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 5 lần 2 cẳng taylần 11,250,000 16,880,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần phương diện + cổlần 13,500,000 20,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 5 lần phương diện + ứclần 13,500,000 đôi mươi,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần mặt + 2 bàn taylần 13,500,000 trăng tròn,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần cổ + ứclần 13,500,000 trăng tròn,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần cổ + 2 bàn taylần 13,500,000 20,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần ức + 2 bàn taylần 13,500,000 20,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần mặt + cổ + ứclần 18,000,000 27,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 5 lần mặt + cổ + 2 bàn taylần 18,000,000 27,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 5 lần phương diện + ức + 2 bàn taylần 18,000,000 27,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần cổ + ức + 2 bàn taylần 18,000,000 27,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 5 lần khía cạnh + cổ + ức + 2 bàn taylần 22,500,000 33,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần mặtlần 16,000,000 24,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần cổlần 16,000,000 24,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần ứclần 16,000,000 24,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 10 lần 2 bàn taylần 16,000,000 24,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 10 lần 2 cẳng taylần đôi mươi,000,000 30,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần mặt + cổlần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần mặt + ứclần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần phương diện + 2 bàn taylần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần cổ + ứclần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C năng lượng điện di) 10 lần cổ + 2 bàn taylần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) 10 lần ức + 2 bàn taylần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối hợp facial chạy C điện di) 10 lần phương diện + cổ + ứclần 32,000,000 48,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) 10 lần phương diện + cổ + 2 bàn taylần 32,000,000 48,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (kết hợp facial chạy C điện di) 10 lần mặt + ức + 2 bàn taylần 32,000,000 48,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 10 lần cổ + ức + 2 bàn taylần 32,000,000 48,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Gói IPL THD (phối kết hợp facial chạy C điện di) 10 lần phương diện + cổ + ức + 2 bàn taylần 40,000,000 60,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị nám, tàn nhan mặtlần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị nám, tàn nhan phương diện 5 lầnlần 13,500,000 đôi mươi,250,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị nám, tàn nhang nguim taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
IPL Trị nám, tàn nhang nguyên tay 5 lầnlần 24,750,000 37,130,0000DỊCH VỤ MÁY IPL
Revlite Trị nám, tàn nhang mặt/ ứclần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
RevliteTrị nám, tàn nhang cổlần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang ứclần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cẳng taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang mặt + cổlần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang khía cạnh + ứclần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang mặt + 2 bàn taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang phương diện + cẳng taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang phương diện + cổ + cẳng taylần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang khía cạnh + cổ + ức + 2 bàn taylần 7,500,000 11,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang phương diện + cổ + ức + cẳng taylần 7,500,000 11,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang khía cạnh + cổ + ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 9,000,000 13,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang 1/2 taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang nguyên taylần 5,500,000 8,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD mặt/ cổ/ ứclần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD cổlần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD ứclần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD 2 bàn taylần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD phương diện + ứclần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD khía cạnh + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD mặt + cổ + ứclần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD khía cạnh + cổ + 2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD khía cạnh + cổ + ức + 2 bàn taylần 5,000,000 7,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD 2 cẳng taylần 2,500,000 3,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc giảm sắc đẹp tố viền mắtlần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc giảm sắc đẹp tố một nửa chân màylần 1,000,000 1,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc sút dung nhan tố chân màylần 1,500,000 2,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc sút nhan sắc tố bên dưới 10 cm2lần 1,200,000 1,800,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc sút sắc tố trường đoản cú 10 mang đến 30 cm2lần 2,000,000 3,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Xóa xăm hoặc giảm sắc tố trường đoản cú 30 mang đến 50 cm2lần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ + ứclần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ +2 bàn taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ + cẳng taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang ức + 2 bàn taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang ức + cẳng taylần 4,500,000 6,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang khía cạnh + cổ + ứclần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang mặt + cổ + 2 bàn taylần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ + ức + 2 bàn taylần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ + ức + cẳng taylần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 6,000,000 9,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite Trị nám, tàn nhang cổ + ức +2 bàn tay + cẳng taylần 7,500,000 11,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm công nghệ Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cẳng taylần 13,500,000 trăng tròn,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cẳng taylần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói đồ vật Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần khía cạnh + cẳng taylần 20,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói vật dụng Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + ứclần trăng tròn,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói máy Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + 2 bàn taylần 20,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + cẳng taylần trăng tròn,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần ức + 2 bàn taylần 20,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần ức + cẳng taylần đôi mươi,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm công nghệ Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cẳng tay + 2 bàn taylần đôi mươi,250,000 30,380,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói lắp thêm Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần khía cạnh + cổ +cẳng taylần 27,000,000 40,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói lắp thêm Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + ức + 2 bàn taylần 27,000,000 40,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + ức + cẳng taylần 27,000,000 40,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói đồ vật Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 27,000,000 40,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói lắp thêm Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần phương diện +cổ + ức +2 bàn taylần 33,750,000 50,630,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói đồ vật Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần cổ + ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 33,750,000 50,630,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói thứ Revlite Trị nám tàn nhang 5 lần phương diện + cổ + ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 40,500,000 60,750,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói thiết bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần mặt + cẳng taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + ứclần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói lắp thêm Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + 2 bàn taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói thiết bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + cẳng taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần ức + 2 bàn taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm công nghệ Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần ức + cẳng taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói thiết bị Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cẳng tay + 2 bàn taylần 36,000,000 54,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói vật dụng Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần mặt + cổ + cẳng taylần 48,000,000 72,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + ức + 2 bàn taylần 48,000,000 72,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói thứ Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + ức + cẳng taylần 48,000,000 72,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm công nghệ Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 48,000,000 72,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói đồ vật Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần mặt + cổ + ức + cẳng taylần 60,000,000 90,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói lắp thêm Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần cổ + ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 60,000,000 90,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói máy Revlite Trị nám tàn nhang 10 lần khía cạnh + cổ + ức + 2 bàn tay + cẳng taylần 72,000,000 108,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói vật dụng Revlite THD 5 lần cổ + ứclần 13,500,000 trăng tròn,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD cổ + ứclần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD cổ + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD ức + 2 bàn taylần 3,000,000 4,500,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD khía cạnh +ức + 2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Revlite THD cổ + ức + 2 bàn taylần 4,000,000 6,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói sản phẩm Revlite THD 10 lần cổ + ứclần 24,000,000 36,000,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói máy Revlite THD 5 lần cổ + 2 bàn taylần 13,500,000 20,250,0000DỊCH VỤ MÁY REVLITE
Gói trang bị Revlite THD 5 lần ức + 2 bàn taylần 13,500,000 20,250,0000

Chuyên mục: Công nghệ