Cách chơi jax hiệu quả

Cách ghxay vật Jax tốt nhất Mùa 11 là khởi đầu với
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kết hợp với Áp Đảo 
*
. Kèm theo đó là điểm Sẵn Sàn Tấn Công
*
. Chi tiết như sau:


Chuyên mục: Công nghệ