Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 - 

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tiền bạc. Có hai phương thơm pháp lập sự so sánh là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này cần được có một tiến trình làm kế toán theo đúng chuẩn chỉnh mực.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

*

Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của nghiệp vụ hoạt động tạo nên kinh doanh trong thời điểm tiền tài. modem.vn chia sẻ pmùi hương pháp lập report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức thẳng.

 1. Cnạp năng lượng cứ để lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ

– Căn uống cứ vào bảng cân đối số phát sinh để làm cnạp năng lượng cứ đối chiếu.

2. Nguyên ổn tắc ghi nhận

– Số năm trmong là mang số liệu trên dòng tiền giữ chuyển của năm N -1 căn cứ bên trên báo cáo tiền giấy năm N -1: Năm trước

– Số năm trong năm này là rước số liệu trên dòng tiền giữ chuyển của năm N căn cứ báo cáo tiền bạc năm N: Năm nay.

Xem thêm: Lmht: Chi Tiết Bản Cập Nhật 8.6, Lmht: Chi Tiết Bản Cập Nhật 8

– Nếu thu tiền từ hoạt động mang đến marketing được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

– Nếu đưa ra tiền từ hoạt động đem lại sale được ghi số âm trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ bên trên bàn phím trước đánh số.

Xem thêm: Cách Mở File Ai Bằng Photoshop, Mở File Ai Trong Photoshop

3. Cách lập các chỉ tiêu trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và chi tiền trong thời hạn tiền tài cũ, đem các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK Lúc làm lưu chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và lệch giá khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền bỏ ra trả cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền bỏ ra trả cho người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền đưa ra trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động khiếp doanh 06111, 112 711, 33311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền đưa ra khác từ hoạt động kinh doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền đưa ra thiết lập sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương tự tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương đương tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp


Chuyên mục: Cách làm