Saturday . 24 July . 2021

Insert block vào cad (lệnh insert blochồng, cyếu bloông xã vào autocad, cách đem block trong autocad, ckém block vào bản vẽ autocad, làm chủ blochồng vào cad, lệnh I trong cad) là lệnh nhằm cyếu block hoặc tệp tin bản vẽ vào vào bản vẽ hiện nay hành. Cách sử dụng lệnh insert vào cad nhỏng sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện tại vỏ hộp thoại Insert.

Bạn đang xem: Cách lấy block trong autocad

*

Các lựa chọn vỏ hộp thoại Insert:Name: Chỉ định thương hiệu của bloông chồng hoặc file bản vẽ buộc phải ckém vào phiên bản vẽ hiện nay hành. Blochồng nhưng chúng ta chèn trong lượt này vẫn là block mang định cho các lần chèn bằng lệnh Insert tiếp nối. Biến khối hệ thống INSNAME tàng trữ thương hiệu của bloông chồng khoác định.Browse…: Làm xuất hiện thêm hộp thoại Select Drawing File (tương tự như Khi triển khai lệnh Open), bên trên hộp thoại này bạn cũng có thể lựa chọn blochồng hoặc file bạn dạng vẽ cần ckém.Path: Chỉ định đường dẫn của file bản vẽ chèn.

• Insertion point: Chỉ định điểm cyếu của bloông chồng.

º Specify On-Screen Khi lựa chọn nút này và lựa chọn OK thì hộp thoại Insert trong thời điểm tạm thời đóng góp lại và ta định điểm ckém bên trên bạn dạng vẽ theo chiếc nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ cùng cao độ điểm chèn.

• Scale: Chỉ định tỉ trọng mang lại bloông chồng hoặc bản vẽ được chèn. Nếu nhập quý hiếm tỉ lệ X, Y và Z âm thì các bloông xã hoặc file bản vẽ được cnhát sẽ đối xứng qua trục.

Xem thêm: Chảy Máu Mũi Ở Trẻ Bị Chảy Máu Mũi, Chảy Máu Mũi

º Specify On-Screen Chỉ định tỉ trọng cyếu bằng những dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn các lựa chọn

∗ X, Y, Z Tỉ lệ chèn theo pmùi hương X, Y, X

∗ Scale Tỉ lệ cnhát theo các phương X, Y với Z tương đương nhau.

∗ PScale Lựa chọn này chất nhận được xem trước hình ảnh blochồng bên trên screen trước khi chèn.

Khi nhập PS mở ra những dòng đề cập sau:

∗ Specify previews scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ lệ xem trước

∗ Specify insertion point: Chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ trọng theo phương thơm X

∗ PX, PY, PZ Lựa chọn này có thể chấp nhận được coi trước hình hình họa bloông xã trên màn hình trước khi cnhát. Unisize Scale Tỉ lệ ckém X, Y, Z như là nhau, khi đó chỉ nhập một cực hiếm tỉ lệ X.

• Rotation: Chỉ định góc cù cho blochồng được ckém.

º Angle: Nhập quý hiếm góc con quay thẳng vμo vỏ hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: Chỉ định góc con quay bằng các dòng nhắc

• Explode: Phá tan vỡ những đối tượng người tiêu dùng của bloông chồng sau thời điểm cnhát. Lúc đó ta chỉ việc nhập tỉ lệ thành phần X (vì X, Y với Z bởi nhau). Các đối tượng người tiêu dùng yếu tố của blochồng vẽ bên trên lớp 0 thì đang nằm trong lớp này. Các đối tượng người dùng được gán BYBLOCK sẽ có white color. Đối tượng tất cả dạng con đường gán là BYBLOCK thì sẽ có dạng con đường CONTINUOUS.

Xem thêm: Mua Loa Kẹo Kéo Giá Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Loa Kéo Hiện Nay Là Bao Nhiêu

Lệnh –Insert: Khi triển khai lệnh –Insert đã xuất hiện những chiếc nhắc cho phép ta cyếu bloông chồng hoặc tệp tin bạn dạng vẽ vào bạn dạng vẽ hiện tại hành nhỏng những phiên bạn dạng trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter bloông chồng name or : GHE↵ Nhập tên block

• Specify insertion point or : Định điểm cyếu block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập hệ số tỉ lệ thành phần theo pmùi hương X

• Enter Y scale factor : Nhập hệ số tỉ lệ thành phần theo phương thơm Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo nên chiếc nhắc “Enter block name ” ta nhập ? đã liệt kê danh sách các block tất cả trong phiên bản vẽ.Nếu sinh sản chiếc nhắc “Enter bloông xã name ” ta nhập vệt bửa (~) thì đã hiển thị hộp thoại Select Drawing File


Chuyên mục: Cách làm