Cách thêm es

 - 

Trong tiếp xúc tiếng anh, việc phạt âm chuẩn đuôi es với s là hết sức đặc biệt, bên cạnh đó phép tắc thêm s, es vào sau hễ trường đoản cú và danh từ bỏ cũng khá quan trọng.

Bạn đang xem: Cách thêm es


Trong bài viết này, họ cùng ôn lại cách thêm đuôi s, es trong văn uống phạm giờ anh cùng làm sao nhằm vạc âm chuẩn chỉnh những tự gồm đuôi es, s này.

*
Cách thêm và phạt âm chuẩn đuôi s cùng es vào tiếng anh

1. Quy tắc thêm "s" với "es" vào danh từ bỏ sống dạng số nhiều, đụng trường đoản cú phân chia ngôi trang bị 3 số ít:

* Động tự, danh từ tận thuộc O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomakhổng lồ → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

Lưu ý: Các danh từ tận thuộc bởi O, ví như trước O là phú âm thì thêm ES nlỗi trên, ví như trước O là nguyên âm hoặc những từ vay mượn mượn của quốc tế thì chỉ việc thêm S: radio – radios; piano – pianos, pholớn – photos (tự vay mượn mượn).

* Các Động từ bỏ, Danh từ tận cùng Y ta chia làm 2 trường hợp

TH1: Nếu trước –y là một trong phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

Xem thêm: Bí Mật Về Các Loại Hơi Thở Của Mặt Trời, Các Loại Hơi Thở

TH2: Nếu trước –y là một trong nguyên âm, ta mách nhỏ –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh từ bỏ tận cùng bởi –f hoặc –fe

- Với các danh từ như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được tạo thành số những bằng cách vứt đi –f hoặc –fe rồi sản xuất –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh tự tận thuộc bởi –f hoặc –fe sót lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả những Động từ bỏ, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love sầu → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Cách phạt âm đuôi "s" và "es" chuẩn chỉnh vào giờ anh

* Phát âm là /ɪz/ Lúc tự tận thuộc bởi các prúc âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (hay từ vựng gồm tận thuộc là các vần âm s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: những lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: trượt, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: nguyên nhân

Watches – / wɒt∫iz/: những cái đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: cố gắng đổi

Wishes - / wi∫iz/: muốn, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: công ty nhằm ô tô

* Trừ những âm gió đề cập bên trên, bọn họ phân phát âm là /s/ Khi từ bỏ tận cùng bằng những prúc âm vô thanh KHÔNG rung (có cách gọi khác là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (từ vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Xem thêm: Chơi Ỷ Thiên 3D Nên Chơi Phái Nào Trong Ỷ Thiên 3D, Chơi Ỷ Thiên 3D Mình Kết Mỗi Môn Phái Minh Giáo!

Cách nhớ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô tkhô nóng (âm điếc): lúc nói, chạm tay vào cuống họng không thấy rung (cần sử dụng môi nhằm phát âm).

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: hầu như cuốn nắn sách

Lamps – /læmps/ : các chiếc đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ lúc từ tận thuộc bằng các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: lúc nói, chạm tay vào cuống họng Cảm Xúc họng rung

- Thường chúng ta chỉ việc ghi nhớ những âm vô tkhô nóng, lúc chạm mặt tự có đuôi chưa hẳn âm vô thanh thì ta mặc định trường đoản cú kia phân phát âm thành /z/ (tất nhiên bắt buộc vứt bỏ các từ vạc âm là /iz/)

Ví dụ: 

Plays – / pleiz/: chơi

Bags – / bægz/: cái túi

Speeds – / spi:dz/: tốc độ

3. các bài tập luyện về kiểu cách thêm s, es cùng bí quyết phạt âm s, es

Bài 1: Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân vạc âm không giống các từ còn lại:

1. A. skims B. works C. sits D. laughs

2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes

3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies

4. A. holds B. notes C. replies D. sings

5. A. stools B. cards C. cabs D. forks

Đáp án: 1.A 2.D 3.B 4.B 5.D

1. A

A. skims / skimz/ : hớt bọt bong bóng, hớt váng

B. works / wə:ks/: có tác dụng việc

C. sits / sits/: ngồi

D. laughs / lɑ:fs/: cười

2. D

A. fixes / fiksiz/ : lắp, lắp

B. pushes / pu∫iz/: xô đẩy

C. misses / misiz/: tđuổi, chệch

D. goes /gouz/: đi

3. B

A. cries / kraiz/: gào, khóc

B. buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. studies / "stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. supplies / sə"plaiz/: cung ứng, tiếp tế

4. B

A. holds /houldz/: vậy, ráng, giữ

B. notes /nouts/: ghi ghi nhớ, ghi chú

C. replies /ri"plaiz/: vấn đáp, đáp lại

D. sings /siɳz/: hát

5. D

A. stools /stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. cards /kɑ:dz/: các chiếc thẻ

C. cabs /kæbz/: cabin buồng lái

D. forks /fɔ:ks/: loại nĩa

Bài 2: chọn từ có phần gạch men chân vạc âm khác những từ bỏ còn lại

1. A laughs B. drops C. maintains D. imports

2. A. trays B. says C. bays D. overstays

3. A. likes B. ships C. cats D. wishes

4. A. speeds B. garages C. changes D. plays

Đáp án:

1. C

A. laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. says /sez/ (V-s): nói

C. bays /beɪz/ (n): vịnh

D. overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): nghỉ ngơi lại thừa lâu; giữ lại thừa hạn

3. D

A. likes /lɑɪks/: thích 

B. ships /ʃɪps/: con tàu

C. cats /kæts/: nhỏ mèo

D. wishes /wɪʃɪz/: ao ước muốn

4. A

A. speeds /spi:dz/

B. garages /ɡærɑːʒɪz/

C. changes /tʃeɪndʒɪz/

D. plays /pleɪz/


Hy vọng cùng với phần ôn tập về luật lệ thêm s, es và phạt âm chuẩn chỉnh đuôi s với es vào giờ đồng hồ anh ngơi nghỉ trên giúp các bạn làm rõ rộng với và áp dụng giỏi vào thực tế giao tiếp, chúc chúng ta nhiều thành công!


Chuyên mục: Cách làm