Cách tính số nguyên tử của đồng vị

 - 

* Tỉ lệ (hoặc hiệu số) số phân tử gồm điện và không điện: $frac2PN = bleft( 2 ight)$

Giải hệ (1) và (2) suy ra $P$ cùng $N$ tương tự như số khối hận $A$ của nguyên ổn tử.

- Nếu lưỡng lự tỉ lệ số hạt tất cả năng lượng điện với ko năng lượng điện, ta cần sử dụng tỉ số nơtron và proton vào một nguim tử (không tính $H$)

* Nếu $Z le 20:1 le fracNP le 1,333.$

* Nếu $Z > 20:1 le fracNP

Kết phù hợp (1) ta có thể suy ra khoảng chừng quý hiếm của $P$ (bằng số hiệu nguyên tử) với số khối hận tương xứng ($A=P+N$) $ Rightarrow $ thương hiệu ngulặng tố.

Ví dụ:

Hãy xác minh nguim tử bao gồm tổng số phân tử là 82, biết tỉ số hạt sở hữu năng lượng điện cùng ko với năng lượng điện là 15/13.

Hướng dẫn giải

Tổng số phân tử $2P+N=82$ (1)

Ngoài ra: $frac2PN = frac1513left( 2 ight)$

Từ (1) và (2) suy ra $P=26$ và $N=30$.

Số hiệu $Z=P=26$ (số khối hận $A=P+N=56$) ứng cùng với ngulặng tử $Fe$.


Bạn đang xem: Cách tính số nguyên tử của đồng vị


Xem thêm: Cách Giảm Ốm Nghén Nặng Khi Mang Thai Cho Bà Bầu, Bỏ Túi 6 Thức Uống Giảm Ốm Nghén Cho Mẹ Bầu


Xem thêm: Bột Trà Xanh Dùng Để Làm Gì ? Cách Sử Dụng Như Thế Nào? Có Tác Dụng Phụ Không?


2. Tính % mỗi đồng vị theo phép tắc con đường chéo

- Giả sử nguyên ổn tử $A$ có nguyên ổn tử kăn năn mức độ vừa phải $overline A $, gồm 2 đồng vị gồm số khối $A_1$ (chiếm phần $x$%) với $A_2$ (chỉ chiếm $y$%), ta có:

*

Ví dụ:

$Cu$ gồm 2 đồng vị là $_29^63Cu$ với $_29^65Cu$ tất cả ngulặng tử khối trung bình là $63,54.$ Tính % số nguim tử từng đồng vị.

Hướng dẫn giải

Điện thoại tư vấn $x$ là % đồng vị $_29^63Cu$ và $y$ là % đồng vị $_29^65Cu$

Áp dụng công thức $fracxy = frac65 - 63,5463,54 - 63 = frac1,460,54 = frac7327$

Suy ra $x = 73\% ;y = 27\% .$

3. Tính nguyên ổn tử kân hận vừa đủ

- Một nguyên tử hoàn toàn có thể có khá nhiều đồng vị cùng với số khối $A_i$ khác biệt.

- Nguyên tử $X$ bao gồm $i$ đồng vị, số kăn năn tương xứng là $A_i$ chỉ chiếm $X_i\% $ số nguyên ổn tử, gồm nguim tử kăn năn vừa đủ được xem theo công thức sau:

$ar A = fracsum A_i.X_i\% sum X_i\% $

Ví dụ:

Hãy tính nguyên tử kăn năn vừa phải của silic, biết rằng silic có những đồng vị với % số ngulặng tử tương ứng nlỗi sau:

$_14^29Sileft( 4,67\% ight);_14^28Sileft( 92,23\% ight);_14^30Sileft( 3,10\% ight)$

Hướng dẫn giải

Nguyên tử kăn năn vừa phải của $Si$ là:

$overline A_Si = fracleft( 28 imes 92,23 ight) + left( 29 imes 4,67 ight) + left( 30 imes 3,10 ight)100 = 28,109.$


Chuyên mục: Cách làm