đào hoa đảo cửu âm

*

TRẬN PHÁP ĐÀO HOA ĐẢO CỬU CUNG BÁT QUÁI TRẬN

Hiệu trái Cửu Cung Bát Quái Trận: Trong phạm vi trận pháp, phe bản thân gồm nội lực buổi tối đa +500 (môn sinh Đào Hoa Đảo +600), lúc tiến công mục tiêu gồm xác suất 4% (đồ đệ Đào Hoa Đảo là 8%) phục sinh 3% nội lực, (môn đồ Đào Hoa Đảo thừa nhận thêm tiếp giáp tmùi hương nội lực bạo kích +6%), trong phạm vi trận pháp khiến phe địch giảm tốc 5%, bạn bố trận phe địch Chịu đựng thêm 100% gần cạnh thương.

Bạn đang xem: đào hoa đảo cửu âm

Chiêu thức trận pháp:Kỳ Môn Độn Giáp.

Hiệu trái chiêu thức:

Gây gần kề thương ngoại công cho phương châm, thêm tâm trạng Mê Tung, cộng dồn 3 tầng tiến công ngã

Chiêu thức trận pháp:Lý Đại Đào Cương.

Hiệu quả chiêu thức:

Gây liền kề tmùi hương nước ngoài công cho kim chỉ nam, thêm tinh thần Lý Đại Hào Cương, cấm khinc công 3s, nếu mục tiêu sống trên ko sẽ ảnh hưởng tấn công rơi.

Nhận trận pháp:

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 1:Sau Lúc thừa nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ Giả, hoàn toàn có thể cho địa điểm tam môn đồ Kyên Vô Châm của Đào Hoa Đảo (-424, -174) tiêu tốn Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để thay đổi thừa nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 2:Sau Lúc nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài, rất có thể cho chỗ tam đồ đệ Kim Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu tốn Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài để thay đổi nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 3:Sau Lúc dấn Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, hoàn toàn có thể đến nơi tam môn sinh Klặng Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài nhằm đổi dìm.

(Đệ tử Đào Hoa Đảo đạt đủ ĐK thay đổi hoàn toàn có thể dứt nhiệm vụ ngày tương quan cho tđọng đại đệ tử Đào Hoa Đảo nhằm nhận điểm Kỳ Tài).

ĐÀO HOA ĐẢO TÁN CHIÊU ĐÀO CHI YÊU YÊU

Hiệu trái Đào Chi Yêu Yêu:

Hoa đào dâng lên, mừi hương ngạt ngào cất cánh khắp các nẻo con đường. Tốn 30% nội lực phiên bản thân: điểm huyệt địch trong phạm vi 8m với tạo nên thành giáp thương thơm. Khiến bản thân rơi vào tình thế tinh thần Hồng Bá Thể, Đào Chi Yêu Yêu: tăng nhanh khô dịch chuyển cùng miễn thương thơm.

(Chiêu thức chạy trốn, Lúc khí tiết phiên bản thân giảm dưới 30% bắt đầu rất có thể thi triển chiêu bài, ý vật ra chiêu tiến công địch new rõ ràng)

Hiệu quả Đạn Chỉ Thần Thông:

Ngón thân vận kình, dừng tụ cùng phân phát ra, chiêu trò tinh diệu vô tuy nhiên, tạo tiếp giáp thương thơm cho phương châm, đôi khi đánh tan nộ khí cùng tiến công bay phương châm.

Hiệu trái Đạn Chỉ Thần Thông:

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 1:Sau khi nhận Danh Phận Bậc I Kỳ Môn Ẩn Sĩ, có thể mang đến địa điểm đại đồ đệ Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài để đổi thừa nhận.

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 2:Sau Khi dấn Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sđọng Giả, có thể cho khu vực đại đệ tử Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh với điểm Kỳ Tài nhằm thay đổi nhấn.

"Đạn Chỉ Thần Thông" 1-3:Sau Lúc nhấn Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, có thể đến khu vực tđọng đồ đệ Tần Huyền Lôi của Đào Hoa Đảo (-528, -105) tiêu tốn Đào Hoa Lệnh với điểm Kỳ Tài để đổi nhấn.

MẶT NẠ ĐÀO HOA ĐẢO

Hoa Ảnh:Mặt nạ siêng dùng của Đào Hoa Đảo, chỉ bao gồm đệ tử Đào Hoa Đảo new sở hữu được, sử dụng hoàn thành nhận thấy một kĩ năng của Bích Hải Triều Sinch Khúc hoặc thêm mạnh mẽ khả năng Đạn Chỉ Thần Thông, gần kề thương thơm tăng 20-21 điều.

Tàn Tinh:Mặt nạ chăm sử dụng của Đào Hoa Đảo, chỉ có môn sinh Đào Hoa Đảo new sở hữu được, cần sử dụng kết thúc nhận ra một năng lực của Bích Hải Triều Sinc Khúc hoặc thêm mạnh mẽ và tự tin tài năng Đạn Chỉ Thần Thông, liền kề thương tăng 5%.

Kyên ổn Giác:Mặt nạ siêng cần sử dụng của Đào Hoa Đảo, chỉ gồm đệ tử Đào Hoa Đảo new mang được, cần sử dụng ngừng cảm nhận một năng lực của Bích Hải Triều Sinc Khúc hoặc thêm mạnh mẽ và uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, tiếp giáp tmùi hương tăng 10%.

Nhân Giả:Mặt nạ Hiệp Nghĩa, cần sử dụng kết thúc điểm Hiệp Nghĩa nhận ra tăng 5 lần.

U Minh:Mặt nạ Hành Ác, các lần cần sử dụng kết thúc điểm Hành Ác nhận ra tăng 5 lần.

Tiêu Dao:Mặt nạ Kiệt Ngạo, sử dụng hoàn thành điểm Kiệt Ngạo các lần nhận thấy cấp 5 lần.

Xem thêm: Tình Đầu Khó Phai Tập 1287, Tình Đầu Khó Phai Tập 381 (Phần 4 Tập 31)

Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa:Mặt nạ Thác Ấn, vật liệu chủ yếu của môn đồ Đào Hoa Đảo gửi tín đồ không giống có tác dụng mặt nạ giang hồ nước (Nhân Giả, U Minc, Tiêu Dao).

Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu:Mặt nạ Thác Ấn, nguyên vật liệu đa số của đệ tử Đào Hoa Đảo gửi người không giống có tác dụng mặt nạ giang hồ nước (Dạ Kiêu).

Nhận mặt nạ:

Tất cả phương diện nạ Đào Hoa Đảo rất nhiều hoàn toàn có thể đến khu vực nhị môn đồ Trương Bích Vân (-640, -50) dùng Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài thay đổi.

Hoa Ảnh:Sau khi thừa nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ đọng Giả có thể thay đổi.

Tàn Tinh:Sau Lúc thừa nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài hoàn toàn có thể đổi.

Klặng Giác:Sau khi nhận Danh Phận Bậc IV có thể đổi.

Nhân Giả, U Minch, Tiêu Dao, Dạ Kiêulà hầu như phương diện nạ quan trọng đặc biệt, môn đồ Đào Hoa Đảo sau khoản thời gian nhận ra Danh Phận Bậc III có thể đổi.

Bên cạnh đó, phương diện nạ đặc trưng có thể vị bạn quanh đó từng trải môn đệ Đào Hoa Đảo sản xuất (2 bên đề xuất là hảo hữu), chế tạo phương diện nạ bắt buộc tốn nguyên vật liệu thiết yếu cùng nguyên liệu phú, trong những số đó vật liệu chính (Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa, Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu) hoàn toàn có thể bởi môn đệ Đào Hoa Đảo sau khoản thời gian nhấn Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Ngộ thay đổi dìm, vật liệu prúc có thể thừa nhận thốt nhiên trải qua hộp rubi trong "Xã giao-tặng quà". Cách sản xuất khía cạnh nạ giang hồ nước là nhấp yêu cầu avatar người chơi Đào Hoa Đảo ngẫu nhiên, nhấp "Chế tạo khía cạnh nạ".

XUẤT SƯ THẾ LỰC

lúc Danh Vọng thế lực fan chơi đạt 118080, chưởng lực đạt tầng 49, người chơi có thể cho nơi NPC thế lực tiến hành xuất sư.

Lợi thế:

Sau Lúc xuất sư hoàn toàn có thể bắt đầu làm gia thế không giống.

Vẫn bảo lưu lại cỗ võ học cùng khí công.

Hình ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khoản thời gian xuất sư không được dự vào thế lực đã xuất sư.

Số tầng nội khí quyền lực này sụt giảm còn 5 tầng, hủy toàn bộ tạp học tập.

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người đùa có thể mang đến nơi NPC thế lực ngẫu nhiên dịp nào nhằm tiến hành phản nghịch xuất.

Lợi thế:

Không có trải đời gì, rất có thể phản nghịch xuất sư môn bất kỳ lúc như thế nào.

Sau Khi phản nghịch sư rất có thể bắt đầu làm gia thế khác.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi phản nghịch sư ko được dự vào quyền năng sẽ xuất sư.

Xem thêm: Tổng Hợp Câu Hỏi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương

Sau lúc phản bội sư, toàn bộ võ học, chưởng lực, tạp học quyền năng rất nhiều sẽ bị hủy tổng thể với bắt buộc phục hồi.


Chuyên mục: Công nghệ