Tài Liệu Giáo Trình Giáo Dục Gia Đình Học, Giáo Trình: Giáo Dục Gia Đình]

     

Một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu được xã hội và nhiều người trên thế giới quan tâm hiện nay là xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái trong gia đình. Xin trân trọng giới thiệu " Giáo trình Giáo dục gia đình" của các tác giả Nguyễn Văn Tịnh và Ngô Công Hoàn do NXB Đại học quốc gia Hà Nội ấn hành đầu năm 2016.

*
LỜI NÓI ĐẦU
Gia đình là tế bào của xã hội, là giá trị vĩ đại nhất của loài người. Trong Lời nói đầu Luật hôn nhân và Gia đình 2014 của nước ta khẳng định:“Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình mới tốt”Một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu được xã hội và nhiều người trên thế giới quan tâm hiện nay là xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái trong gia đình.Xuất phát từ yêu cầu của công tác đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh, Bộ môn Tâm lý và Giáo dục tổ chức biên soạn giáo trình Giáo dục gia đình. Nội dung của giáo trình này được biên soạn dựa trên khung chương trình môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Giáo trình được kết cấu thành ba chương:Chương 1.


Bạn đang xem: Tài Liệu Giáo Trình Giáo Dục Gia Đình Học, Giáo Trình: Giáo Dục Gia Đình]


Xem thêm:

Những vấn đề chung về gia đìnhChương 2. Giáo dục trẻ trong gia đìnhChương 3. Những vấn đề đặt ra cho giáo dục gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại.Giáo trình có tính định hướng cho sinh viên vào hoạt động độc lập có hệ thống theo mô hình đào tạo học chế tín chỉ. Hoàn thành các bài tập theo từng chương sẽ giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành, góp phần cho sự thành công trong công tác giáo dục.Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng chắt lọc những thành tựu lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước để nội dung giáo trình có tính cập nhật. Mặc dù các tác giả đã rất tâm huyết cho giáo trình này, song khó có thể đáp ứng được mọi mong đợi của bạn đọc. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa để cuốn sách được tiếp tục hoàn thiện.Trân trọng cảm ơn!
*

Link Tải PDF Tài Liệu Giáo Trình Giáo Dục Gia Đình Học


Chuyên mục: Thế Giới Game