Giới hạn vàng trong liên quân mobile

     

Xin chào toàn bộ các bạn, vàng là một trong thứ đặc trưng không chỉ ngoại trừ đời ngoại giả cả trong trò chơi nữa