đặc sắc

Những vị Tướng trong game Củ Hành không chỉ có kiêu dũng vô tuy nhiên nhưng mà còn tồn tại vẻ đẹp mắt hết sức lộng lẫy. Mời các Tướng Quân thuộc chiêm ngưỡng tập hình ảnh nền hay rất đẹp về những dũng Tướng vào game Củ Hành

Các Tướng Quân có thể nhấp vào hình để thấy hình pđợi khổng lồ.

*

Tân Hiến Anh

*

Tào Chương

*

Tào Hồng

*

Tào Nhân

*

Tào Phi

*

Tào Tháo

*

Tào Thực

*

Tào Tiết

*

Thái Sử Từ

*

Thái Văn uống Cơ

*

Tiểu Kiều

*

Tôn Hoàn

*

Tôn Kiên

*

Tôn Linh Lung

*

Tôn Lỗ Ban

*

Tôn Quyền

*

Tôn Sách

*

Tôn Thượng Hương

*

Triệu Thống

*

Triệu Vân


- Bộ Sưu tậm nền game tốt rất đẹp

- Sở Sưu tậm ảnh trên nền tuyệt đẹp mắt

- <Ảnh Tướng modem.vn> Bộ Sưu tậm ảnh nền hay rất đẹp

- Bộ Sưu tậm màn hình tuyệt đẹp


Cài đặt & Gỡ quăng quật - Điều khoản áp dụng - Chính sách bảo mật


Chuyên mục: Công nghệ