Khi nào reset rank pubg mobile mùa 12

     
pubgmobile.vng): "Bạn đang ở RANK gì rồi?