Liên minh huyền thoại tiếng anh

     

Thuật ngữ tiếng Anh trong trò chơi Liên Minh lịch sử một thời dành cho các bạn mới gameplay nhưng chưa biết các tự vựng trong game có ý nghĩa gì.

Hoặc bảng tự vựng này cũng khá hữu ích cho chính mình nào vừa muốn chơi game mà vừa học xuất sắc Tiếng Anh nhé