Nội công 5 cửu Âm chân kinh on facebook, nội công 5 cửu Âm chân kinh

     

Nhập môn:

Sau lúc xong xuôi cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp
”, sever đang mở đổi khí công bậc 5. Người đùa đầy đủ điều kiện có thể cho search Người đổi nội 5 trường phái nhằm dấn trách nhiệm. Sau Khi xong xuôi trọng trách đã nhận được 1 số ít đạo ráng đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Nội công 5 cửu Âm chân kinh on facebook, nội công 5 cửu Âm chân kinh

quý khách hàng đang xem: Nội công 5 cửu âm chân khiếp

Huấn luyện môn phái:

Người đùa sau khoản thời gian xong xuôi nhiệm vụ chưởng lực bậc 5 có thể thừa nhận cách chơi đào tạo.

Huấn luyện đã căn cứ theo 3 pmùi hương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của fan chơi mà kiến thiết 1 trong 3 lối chơi đấy. Sau đó, chọn với chấm dứt cnóng địa với độ khó khăn khác biệt, hoàn toàn có thể nhận thấy lượng Thánh Võ Lệnh khác nhau.

Tăng cấp cho tầng nội công:

lúc fan đùa học nội 5 tới tầng 10, 18, 27, 36, đang nhận được Bồ câu chuyển thư của Ma Đao Đường.

Căn cứ đọng vào ngôn từ thư tiếp tục làm cho nhiệm vụ, chấm dứt đang nhận được đầy đủ trang sách nội khí tầng trên cao rộng.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương Bì Tàn Phiến và Thẻ Danh Dự Môn Phái (Thưởng Thiện nay Pphân tử Ác Lệnh) thay đổi Thánh Võ Lệnh với con số nhất quyết, hằng ngày tất cả số lượng giới hạn tần số đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*

*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Vô Sđọng Chung Khí: Khi tấn công bao gồm xác suất tăng 2% Tỷ Lệ bạo kích cùng 4% sát thương thơm bạo kích, duy trì 40 giây, những tốt nhất có thể ông chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tiến công có Tỷ Lệ hồi sinh khí tiết bạn dạng thân, mặt khác giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ Chung Khí: khi tiến công tất cả phần trăm tăng 2% phần trăm bạo kích với 4% cạnh bên thương thơm bạo kích, gia hạn 40 giây, nhiều độc nhất có thể ông chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: khi bị tấn công có Xác Suất hồi phục khí tiết phiên bản thân, mặt khác giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: Khi tiến công gồm xác suất tăng 2% Xác Suất bạo kích và 4% giáp tmùi hương bạo kích, bảo trì 40 giây, các tuyệt nhất có thể ông chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tiến công gồm Xác Suất hồi phục khí ngày tiết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: Lúc tiến công có phần trăm tăng 2% phần trăm bạo kích và 4% cạnh bên thương bạo kích, gia hạn 40 giây, những độc nhất có thể ông chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: khi bị tiến công gồm Tỷ Lệ phục sinh khí huyết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: lúc tiến công tất cả xác suất tăng 2% xác suất bạo kích với 4% gần cạnh tmùi hương bạo kích, duy trì 40 giây, những duy nhất có thể ông xã 6 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: khi bị tấn công tất cả xác suất hồi sinh khí ngày tiết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ nhiều trạng thái xấu, cùng trong thời điểm tạm thời miễn dịch rất nhiều tâm trạng này


*

*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công tất cả Phần Trăm tăng 30% gần kề thương thơm toàn bộ những chiêu bài phiên bản thân, coi vơi đỡ đòn tạo thêm 25%, bảo trì 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh mãnh Phong: khi bị tiến công tất cả phần trăm tăng 30% miễn thương thơm trong 1 khoảng chừng thời gian, bảo trì phục hồi khí máu, công dụng gia hạn 10 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 nhiều loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: lúc tấn công có tỷ lệ tăng 30% gần kề thương tất cả các chiêu trò bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Ttinh ranh Phong: khi bị tấn công gồm xác suất tăng 30% miễn thương trong một khoảng chừng thời hạn, bảo trì hồi sinh khí ngày tiết, công dụng gia hạn 11 giây.

Trong 1 khoảng chừng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 nhiều loại cảm giác.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Lúc tiến công có xác suất tăng 30% giáp thương thơm tất cả những phương pháp bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, bảo trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tnhãi ranh Phong: Lúc bị tấn công tất cả Tỷ Lệ tăng 30% miễn tmùi hương trong một khoảng tầm thời hạn, duy trì phục hồi khí tiết, hiệu quả duy trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ rất có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Lúc tấn công bao gồm phần trăm tăng 30% gần kề thương thơm tất cả những chiêu bài bản thân, xem vơi đỡ đòn tạo thêm 25%, bảo trì 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Toắt con Phong: Lúc bị tấn công gồm phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng chừng thời hạn, bảo trì phục hồi khí ngày tiết, kết quả gia hạn 13 giây.

Trong 1 khoảng tầm thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 nhiều loại cảm giác.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công tất cả Tỷ Lệ tăng 30% liền kề thương tất cả những chiêu trò bạn dạng thân, xem nhẹ đỡ đòn tạo thêm 25%, gia hạn 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh mãnh Phong: Khi bị tiến công bao gồm phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng tầm thời gian, duy trì phục hồi khí huyết, tác dụng duy trì 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: Trong 1 khoảng chừng thời gian, bên cạnh đó kích hoạt cả hiệu ứng Ỷ Thiên và Đồ Long.Hiệu trái Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí ngày tiết bạn dạng thân rẻ rộng 90%.


*

Nội công: Đại Thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương bên cạnh đó tạo giáp thương thơm Dương ra bao quanh, bớt nội chống của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng không đủ.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương bên cạnh đó sinh sản gần kề thương thơm Dương ra bao quanh, sút nội chống của phương châm, gia hạn 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thụ ngay cạnh thương thơm mặt khác tạo thành sát thương thơm Dương ra bao phủ, giảm nội chống của phương châm, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng thiếu tính.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công đang cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp phụ gần kề thương thơm đồng thời tạo cạnh bên thương Dương ra bao quanh, bớt nội chống của kim chỉ nam, gia hạn 7 giây.

Xem thêm: Trẻ Bị Sốt Nhưng Tay Chân Lạnh : 2 Nguyên Nhân & 3 Cách Trị An Toàn

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công đã cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương thơm đồng thời tạo nên tiếp giáp thương thơm Dương ra bao phủ, giảm nội phòng của mục tiêu, gia hạn 10 giây.

+ Cho dù khiên hộ thân tất cả mất tích, phần đa tạo ra liền kề thương nổ bao quanh, khiến phần đa mục tiêu bị thương vẫn bớt 30% gần kề tmùi hương, bảo trì 10s.


Nội công: Cầm Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Tkhô nóng Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần cạnh tmùi hương cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu tất cả Tỷ Lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng cố nhiên cạnh bên thương thơm tiễn xạ, khiến phương châm trúng đòn bớt vận tốc dịch rời 40%.

Tầng 16-25

+ Tkhô giòn Long Xuất Thủy: Tăng một ít liền kề thương cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có Phần Trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng hẳn nhiên gần kề thương thơm tiễn xạ, khiến kim chỉ nam trúng đòn bớt tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần kề thương cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu bao gồm Phần Trăm tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng kèm theo gần kề tmùi hương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn bớt tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Tkhô giòn Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần kề thương cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu bao gồm Phần Trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng hẳn nhiên tiếp giáp tmùi hương tiễn xạ, khiến cho kim chỉ nam trúng đòn bớt vận tốc di chuyển 40%.

Tầng 49

+ Tkhô cứng Long Xuất Thủy: Tăng một ít tiếp giáp thương thơm cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có Xác Suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích với kèm theo giáp thương thơm tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn bớt vận tốc dịch chuyển 40%.

Nội công: Tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội khí Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Cực Nhu Hàn Độc: Lúc tiến công gồm Phần Trăm truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp ông chồng các tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tấn công có xác suất truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, mục tiêu những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công sẽ bị mất khí ngày tiết, bảo trì 30s, có thể xếp ông chồng các độc nhất vô nhị 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tiến công bao gồm Phần Trăm truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên trên người kim chỉ nam, kim chỉ nam những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp ck những tốt nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tiến công tất cả phần trăm truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên người kim chỉ nam, mục tiêu những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, gia hạn 30s, hoàn toàn có thể xếp ck những nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công tất cả Phần Trăm truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinc công sẽ ảnh hưởng mất khí máu, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp ông chồng các tuyệt nhất 5 tầng, mỗi tầng sút thêm 3% giáp thương thơm chiêu bài.

+ Âm Cực Thấp Độc: khi "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm cho new, phong chiêu đối thủ 3s.

Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội khí Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tiến công hoặc bị tiến công đều phải có Xác Suất tăng liền kề tmùi hương giải pháp bạn dạng thân lên 20% trong thời gian nđính, hiệu quả miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tấn công hoặc bị tấn công đều sở hữu Xác Suất tăng liền kề thương thơm chiêu bài bạn dạng thân lên 22% trong thời gian ngắn thêm, tác dụng miễn thương tăng 22%, duy trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tiến công đều sở hữu phần trăm tăng ngay cạnh tmùi hương chiêu thức bạn dạng thân lên 25% trong thời gian nđính thêm, hiệu quả miễn thương thơm tăng 22%, gia hạn 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tấn công hoặc bị tấn công đều có Xác Suất tăng tiếp giáp tmùi hương phương pháp bản thân lên 28% vào thời hạn ngắn thêm, hiệu quả miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tiến công đều sở hữu Xác Suất tăng gần cạnh thương thơm phương pháp bạn dạng thân lên 33% vào thời gian nthêm, công dụng miễn thương thơm tăng 22%, gia hạn 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: khi "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân vơi nlỗi hồng mao, tăng gần kề thương Khi tiến công trong không trung. Trong thời gian bảo trì vẫn miễn nhiễm 1 lần kết quả đánh bay, tấn công vấp ngã, đánh lùi, trong thời điểm tạm thời nhận tâm trạng hoàng bá thể nđính thêm.

Nội công: Phách Ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng khí công Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có Phần Trăm một mực khiến cho kim chỉ nam liên tiếp chảy máu, gia hạn 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tiến công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí ngày tiết (từng 0,5s đã bột phát những nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: khi tấn công gồm Xác Suất nhất mực khiến phương châm liên tiếp chảy máu, duy trì 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí máu (từng 0,5s đang bột phát những tuyệt nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Lúc tiến công tất cả Phần Trăm nhất định khiến mục tiêu liên tục bị chảy máu, gia hạn 8s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: khi tiến công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí máu (từng 0,5s vẫn bộc phát nhiều độc nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công tất cả tỷ lệ nhất định khiến cho kim chỉ nam tiếp tục bị chảy máu, gia hạn 9s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s đang bộc phát nhiều tuyệt nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tấn công tất cả Tỷ Lệ nhất mực khiến kim chỉ nam thường xuyên bị ra máu, gia hạn 10s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: Lúc tiến công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí ngày tiết (từng 0,5s đã bộc phát các độc nhất vô nhị 1 lần), vào thời gian gia hạn Xác Suất bạo kích phiên bản thân tăng 6%.

Nội công: Địa Ngục Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng khí công Hiệu quả Tầng 6-15

+ Âm Hồn Prúc Thể: Lúc bị tiến công hoàn toàn có thể miễn lây nhiễm tất cả sát tmùi hương phương pháp trong vòng 1s, lúc tấn công có tỷ lệ tăng 24% gần cạnh thương thơm giải pháp trong khoảng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Prúc Thể: lúc bị tiến công hoàn toàn có thể miễn lan truyền toàn bộ giáp thương thơm chiêu thức trong khoảng 1s, Khi tấn công bao gồm phần trăm tăng 28% tiếp giáp thương thơm giải pháp trong tầm 3s.

Tầng 26-35 Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phú Thể: lúc bị tấn công rất có thể miễn lan truyền toàn bộ ngay cạnh thương thơm giải pháp trong khoảng 1s, Lúc tiến công gồm Tỷ Lệ tăng 36% liền kề thương giải pháp trong tầm 3s. Tầng 49 + Âm Hồn Prúc Thể: khi bị tiến công có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương thơm chiêu thức trong tầm 3s, Lúc tấn công có Phần Trăm tăng 40% gần cạnh thương phương pháp, và tăng nhanh phần trăm bạo kích trong khoảng 3s.


Chuyên mục: Thế Giới Game