Danh sách tướng

     

Uy Nhiếp Tứ Minh

Khiến cục bộ phe địch chịu 261% tiếp giáp thương pháp thuật, bao gồm 40% làm cho địch vào tinh thần 【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Nếu như địch ở trạng thái khống chế, gây thêm cho địch liền kề thương thật bởi 12% sinh lực buổi tối đa của kim chỉ nam (Sát thương này làm lơ phòng thủ, không thật 500% tấn công bản thân), mặt khác tăng cho cục bộ phe ta bớt sát yêu thương 20%, duy trì 2 hiệp.


Đằng Xà Khí Lân

Khiến cục bộ phe địch chịu 390% ngay cạnh thương pháp thuật, có 40% có tác dụng địch vào trạng thái【Tê Liệt】, bảo trì 1 hiệp. Nếu như địch làm việc trạng thái khống chế, gây thêm vào cho địch ngay cạnh thương thật bởi 15% sinh lực tối đa của phương châm (Sát yêu đương này làm lơ phòng thủ, không thật 600% tấn công bạn dạng thân). Lúc thi triển kỹ năng, giúp bản thân dìm hiệu quả【Phong Thái Ngụy Đế】, gia hạn 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm gần kề ý, bị tiếp giáp thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


*

Uy Hổ Chấn Địa

Khiến 1 đối phương chịu 650% sát thương thứ lý, lần này tấn công bỏ qua của phương châm 40% phòng thủ, gây tác dụng . Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta đúng đắn 20%, gia hạn 2 hiệp. Nếu như phe ta cùng lúc ra trận 3 Võ tướng Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả .


Hổ khiếu Thiên Tường

Khiến 1 đối phương chịu 975% tiếp giáp thương đồ vật lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu một nửa phòng thủ, gây công dụng , đồng thời bản thân vào tinh thần , gia hạn 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm cạnh bên ý, đồng đội hành vi hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Bạn đang xem: Danh sách tướng


*

Thế Phá Thiên Quân

Khiến mục tiêu và đơn vị chức năng kế mặt chịu 323% liền kề thương đồ gia dụng lý, lần tấn công này còn có 30% đúng mực thêm. Nếu như sinh lực phương châm trên 50%, khiến thêm 150% sát thương đồ vật lý. Tăng sát thương của cục bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Sau khoản thời gian thi triển khả năng có 1/2 phát động thêm một lần Đột Kích. <Đột Kích> khiến mục tiêu và đơn vị chức năng kế mặt 150% cạnh bên thương đồ lý, ngay cạnh thương này có 30% gây tiếp giáp thương x2, đồng thời gồm 20% hồi cho phiên bản thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh).


Đao Trảm Thiên Lang

Khiến kim chỉ nam và đơn vị chức năng kế bên chịu 485% tiếp giáp thương đồ lý, lần tấn công này có 40% đúng chuẩn thêm và 20% bạo kích thêm, bên cạnh đó nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, tạo thêm 200% tiếp giáp thương đồ lý. Kích hoạt (Ban đầu 100 điểm liền kề ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần). : hành vi thêm 1 lần, có thể kích hoạt đánh thường, kỹ năng nộ khí, đôi khi hồi điểm nộ khí, điểm tiếp giáp ý, điểm thích hợp kích và rất có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh.


*

Loan Phượng khu vực Hổ

Khiến 4 đơn vị chức năng địch ngẫu nhiên chịu cạnh bên thương pháp thuật, kèm cho phương châm 1 tầng Đánh dấu Linh Hồn, khi đánh dấu đạt 3 tầng, tiêu hao toàn bộ Ấn Ký, lưu giữ đày mục tiêu.


Phượng năng khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu giáp thương pháp thuật, nếu phương châm ở tinh thần bị tiến công dấu, tạo thêm 400% tiếp giáp thương pháp thuật.


*

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch chịu 331% STVL và có tỉ lệ Choáng. 15% bỏ qua mất phòng thủ. Kim chỉ nam có sinh lực trên một nửa phải chịu thêm 160% ngay cạnh thương.


*

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch, rất có thể giảm nộ khí địch. Giảm 20% bạo kích với tăng ngay cạnh thương của mục tiêu. Vào 2 hiệp.


Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phép lên 4 đối kháng vị, tất cả tỉ lệ giảm nộ khí và sát thương cục bộ mục tiêu phe địch, trong 2 hiệp, bên cạnh đó trị liệu toàn cục phe ta.


Tài Năng vương vãi Tá

Gây 241% ST phép sản phẩm trước, tất cả tỉ lệ giảm ST và bạo kích, vào 2 hiệp. Có thể khiến mục tiêu trừ 5% SL/lượt) vào 2 hiệp. Khiến thêm 250% ST phép cho địch có ít hơn 4 Nộ.


Đoán Tiên Cơ

Khiến phương châm và đơn vị chức năng kế mặt chịu 158% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích, né tránh của bản thân tăng 20%, vào 2 hiệp.


Hổ Lang Bộc Phá

Khiến đối thủ hàng sau chịu đựng 171% STVL, 30% làm phương châm giảm 2 nộ khí, sút sát thương sút 10%, trong 2 hiệp.


Hổ đắm đuối Hám Địa

Khiến 1 đối thủ chịu 320% STVL, lần này tấn công có thêm 40% bạo kích và thiết yếu xác, đồng thời bỏ lỡ của phương châm 40% phòng thủ.


Bách Thắng

Khiến địch thủ hàng trước chịu đựng 179% STVL, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương sút 20%, vào 2 hiệp.


Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 25% làm kim chỉ nam rơi vào tâm lý Choáng, trong 1 hiệp. Lúc thi triển nếu phương châm có sức lực trên 50% sẽ chịu thêm 140% gần cạnh thương.


Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị sinh lực bên dưới 60% tăng lên trị liệu (80%), 1 đơn vị chức năng ngẫu nhiên phe ta tấn công tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phi Hỏa giữ Tinh

Khiến 1 đối phương hàng sau chịu 250% STVL, 60% khiến tấn công của mục tiêu giảm 15%, vào 2 hiệp.

Xem thêm: Link Tải Và Cấu Hình Chơi Game Battleground Max Setting, Cấu Hình Cho Máy Tính Chơi Mượt Pubg Là Bao Nhiêu


Bách bộ Đoạn Hầu

Khiến đối thủ hàng sau chịu 418% ngay cạnh thương đồ lý, gây mang đến địch kết quả 【Tập Kích】, nếu như sinh lực bản thân thấp rộng mục tiêu, tăng 25% sát thương, chuyển hóa 50% sát thương gây nên thành sinh lực bản thân. Lúc thi triển kỹ năng, giúp toàn cục phe ta tăng sát thương 25%, bảo trì 2 hiệp.


Phệ máu Cuồng Tập

Khiến địch thủ hàng sau chịu đựng 627% cạnh bên thương đồ gia dụng lý, gây đến địch kết quả 【Tập Kích】, nếu sinh lực phiên bản thân thấp hơn mục tiêu, tăng 1/2 sát thương, đưa hóa 100% tiếp giáp thương tạo ra thành sinh lực bạn dạng thân. Khi thi triển kỹ năng, bản thân vào tinh thần 【Quyến Cuồng Cốt】, bảo trì 2 hiệp (Sát ý lúc đầu 50 điểm, lúc đồng đội hành động hồi cho bạn dạng thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Thiên Thần Cuồng Nộ

Gây cho đối phương hàng trước 348% gần cạnh thương thứ lý, giáp thương lần này còn có 30% bạo kích và đúng mực thêm, bao gồm 40% gây mang lại mục tiêu kết quả , duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta bạo kích 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu sinh lực phương châm trên 50%, khiến thêm 800% gần kề thương đồ vật ký, giả dụ tấn công phương châm cao hơn phiên bản thân, giảm thêm 15% tấn công, bảo trì 2 hiệp. Ví như phe ta cùng lúc ra trận 3 Võ tướng Thục trở lên, đầu trận kích hoạt kết quả .


Thiên Thần Giáng thay

Gây cho kẻ địch hàng trước 522% sát thương đồ gia dụng lý, tiếp giáp thương lần này có một nửa bạo kích và đúng đắn thêm, tất cả 60% gây cho mục tiêu hiệu quả , bảo trì 1 hiệp. Trường hợp sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 1200% ngay cạnh thương đồ ký, trường hợp tấn công phương châm cao hơn bản thân, bớt 15% tấn công, bạn dạng thân vào tâm lý , duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. (Sát ý ban đầu 100 điểm, hành vi hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Lôi quang quẻ Thuấn Thiểm

Gây mang đến địch mặt hàng dọc 476% cạnh bên thương trang bị lý và giáp thương bởi 10% sinh lực về tối đa của phương châm (Không vượt 450% tấn công bản thân), có một nửa mục tiêu, bên cạnh đó tăng cho bản thân 1/2 chống đỡ, gia hạn 2 hiệp, hồi cho bạn dạng thân 5% sinh lực tối đa, giúp toàn bộ giảm ngay cạnh thương phe ta tăng 20% duy trì 2 hiệp.


Thiên Hoàng Thần Lôi

Gây mang lại địch hàng dọc 715% gần kề thương trang bị lý, hồi cho phiên bản thân 10% sinh lực buổi tối đa, gây thêm cho phương châm sát thương bởi 12% sinh lực buổi tối đa (Không quá 500% tấn công bản thân), đôi khi mục tiêu, trong tiến công lần sau buộc giới hạn phương châm là Khương Duy với vạo trạng thái , gia hạn 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm ngay cạnh ý, bị sát thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng địch bao gồm nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu cạnh bên thương pháp thuật, mặt khác triệu hồi 1 Mộc Diên, khi hoàn thành mỗi hiệp.


Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng tá địch tất cả nộ khí tối đa và địch bao phủ chịu gần cạnh thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi tự dưng 1 Mộc Ngưu hoặc lưu lại Mã.


Ưng Kích trường Không

Khiến 1 đối phương chịu 452% STVL, 50% giúp bạn dạng thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến cho bạo kích và chính xác tăng thêm 50%, mục tiêu chịu thêm 350% liền kề thương.


Thảo phân phát Tào Ngụy

Gây 241% AT đồ gia dụng lý hàng trước, một nửa - 2 nộ, - 20% tấn công, trong 2 hiệp. Đồng thời toàn bộ phe ta tăng liền kề thương kim chỉ nam 20%, vào 2 hiệp.


Bằng Kích lưu Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% đúng chuẩn và ST toàn bộ phe ta vào 2 hiệp, 80% khiến cho 1 tín đồ ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí


Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch , +160% ST lên địch tất cả SL rộng 50%. + 15% kháng đỡ phe ta vào 2 hiệp. Phe ta thấp hơn hoặc bởi phe địch, hút 2 Nộ, một nửa xóa tâm trạng bất lợi.


Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 40% khiến bản thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng gần cạnh thương của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.


Phá loạn Tập Kích

Khiến 1 đối phương chịu 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, mặt khác giúp tấn công và chính xác của bạn dạng thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Thị tiết Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL sản phẩm trước, 20% gâyChoáng trong một hiệp. Đồng thời trị liệu hữu ích của kim chỉ nam giảm 15% vào 2 hiệp. Lần này tiến công có thêm 20% bao gồm xác.


Bách cỗ Xuyên Dương

Khiến toàn cục phe địch chịu 107% STVL, 10% làm kim chỉ nam giảm 2 nộ khí. Đồng thời khiến trị liệu tất cả lợi, chống đỡ, né tránh của mục tiêu giảm 10%, vào 2 hiệp.


Vạn người Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích và 30% cường độ bạo kích thêm. Đồng thời có 50% làm mục tiêu chịu thêm 120% gần kề thương.


Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đúng đắn mục tiêu tăng 15%, vào 2 hiệp. Có 50% giúp đơn vị chức năng phe ta tăng 2 điểm nộ khí.


Chuyên mục: Thế Giới Game