Sách Tiếng Anh Lớp 8 Pdf Bản Đẹp + Audio), Tải Sách Tiếng Anh Lớp 8 Link Google Drive Pdf

     

Bộ sáchSách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1 , Tập 2 được chuẩn chỉnh hóa theo form công tác của Sở Giáo Dục. góp các em tập luyện các tài năng cơ phiên bản nghe, nói, hiểu viết bởi giọng phát âm chuẩn chỉnh với những bài tập giúp những em rèn luyện để cải thiện những kỹ năng.

Ảnh sách giờ anh lớp 8 pdf

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 :

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp

Unit 3: At trang chính – Tại nhà

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta

Unit 5: Study Habits – Thói thân quen học tập tập

Unit 6: The young pioneers club – Câu lạc cỗ Thiếu niên Tiền phong

Unit 7: My neighborhood – Láng giềng của tôi

Unit 8: Country life and thành phố life – Đời sống sinh sống nông buôn bản và cuộc sống sinh sống thành thị

Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cung cấp cứu

Unit 10: Recycling – Tái chế

Unit 11: Travelling around Viet Nam – Du định kỳ vòng xung quanh Việt Nam

Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ngơi làm việc nước ngoài

Unit 13: Festivals – Lễ hội

Unit 14: Wonders of the world – Kì quan liêu của núm giới

Unit 15: Computers – Máy vi tính

Unit 16: Inventions – Các vạc minh
Ảnh sách giờ đồng hồ anh lớp 8 pdf

THAM KHẢO SÁCH TẠI ĐÂY

TẢI SÁCH Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1,2 TẠI ĐÂY


Chuyên mục: Thế Giới Game