Tải crisis action trung quốc

✓ New tournament Sign up & Watch Live sầu button available in-game now!✓ New Mode: Air Raid!✓ More VIPhường Packs available now!✓ Anti-hack system update!✓ Bug fixed


Bạn đang xem: Tải crisis action trung quốc

herogame.com.tw======================== —— Game Features ——▼ Three Kingdoms Series Weapons Chinese Three Kingdom period warriors which include Lv bu, Guan yu & Zhao yun have joined in Crisis Action weapons. Each of them has special weapon skills, lượt thích killing to lớn get additional bullets, head shot lớn improve sầu accuracy.  ▼ New Mode - Tactic Storm Before joining the new mode, players need to choose 3 tactic skills like building tự động machine gun, sumtháng military dog, even calling the air attack. Defeat enemies to lớn stimulate Tactic value lớn release these powerful skills at right moment, dominate the new mode! ▼ Remade Rank Mode Came BackRemade Rank mode brings more rewards baông chồng. Finish the special season task, win the rank chests. Protecting system has been updated too, play to get enough points lớn protect your rank position.  ▼ Customize Your Weapons with PendantsHang the special pendants up to your weapons, enhance the weapon power và make the appearance quality. ▼ Free Rewards from Battle Pamphlet Every one can activate this handbook and get rewards by playing enough rounds freely. The pamphlet can be upgraded khổng lồ more advanced versions khổng lồ unloông xã more contents.—— The chơi Game ——※Tactic mode: Defeat enemies and release special tactic skills lớn fight ※Doodle fight mode: Capturing fields by spraying paint, enjoy an offbeat & funny FPS!※Dragon strike mode: Protect base, defeat the mechanical dragon※Wolfwere mode: Using limited weapons lớn beat the player who is affected by wolvewere virus※Mech mode: Drive the powerful mech và fire at the enemy!※PVE challenge mode: Various gameplays và much more fun lớn conquer the difficult hell.※Bio parkour mode: Hurry up! Chasing zombies, or escaping from the hunters.※Ranked match: Variety of guns và maps for you to choose lớn be No.1.※Aremãng cầu mode: Either fight in teams or Solo, skills are required!※Leisure mode: Zero Gravity, Hidevà Seek, and Cartoon Hero. Play for fun! It's the best moment to lớn join in Crisis Action, tải về for FREE to lớn play in the best FPS trò chơi right now! Note: Crisis kích hoạt is free to lớn play, though some ingame items can also be purchased for real money. —— About Hero Entertainment —— HERO Entertainment was founded in năm ngoái, và is aimed at building a world-leading interactive entertainment brvà. Based on global perspective sầu và the era of thiết bị di động Internet, HERO devotes itself inlớn providing high-unique thiết bị di động games to domestic và overseas users. HERO has published many preeminent di động MOBA games including Crisis kích hoạt, Shinsangokushi, Basketball Hero, King of Warship, Bomb Man, WeRace, Art of War & Phantom Blade2.  Any business cooperation, please feel không tính tiền lớn contact: herogame
yingxiong.comỞ đây có một bạn dạng cập nhật LỚN vào Crisis kích hoạt. Chế độ Xếp hạng trọn vẹn mới và chính sách bão Chiến thuật đem lại phần thưởng trọn đa dạng mẫu mã mang đến tất cả người nghịch. Vũ khí loạt Tam Quốc được cập nhật, đánh nhau với các binh lực cổ điển. Tùy chỉnh vũ khí của bạn với khối hệ thống Mặt dây chuyền mới, làm cho khẩu súng của công ty trsinh hoạt nên rất dị.========================Truy cập website ưng thuận của Cửa Hàng chúng tôi tại: http://casa.herogame.com Giống nlỗi chúng tôi trên Facebook tại: https://www.facebook.com/crisisaction Theo dõi YouTube của chúng tôi tại:https://www.youtube.com/channel/UCmGOjkQdPiEgGeKDpUPcjDw Thư điện tử hình thức dịch vụ khách hàng: Crisilitiesa


Xem thêm: Xem Các Bài Viết Đã Lưu Trên Facebook, Hướng Dẫn Tìm Video Đã Lưu Trên Facebook

*Xem thêm: Lưới Giá Đèo Hàng Cho Xe Máy Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Đảm bảo áp dụng tốt

Ứng dụng này sẽ quá qua những kiểm tra an toàn về vi khuẩn, ứng dụng độc hại và những tấn công độc hại không giống cũng giống như ko cất bất kỳ hiểm họa làm sao.


Xếp hạng của người dùng

Những nhận xét với xếp thứ hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá với xếp hạng áp dụng này, phấn kích thiết lập Aptoide


Chuyên mục: Thế Giới Game