Thư viện ngôn tình facebook

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 607/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG fanpage “UBND TỈNH LAI CHÂU” TRÊNMẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Thư viện ngôn tình facebook

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy chế hoạt độngFanpage “UBND tỉnh Lai Châu” trên social Facebook.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng ubnd tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và những tổ chức, cá thể có liênquan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - TT.UBND tỉnh; - V, C, CB; - Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Thanh Hải

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG fanpage facebook “UBND TỈNH LAI CHÂU” TRÊN MẠNG XÃ HỘIFACEBOOK(Ban hành kèm theo ra quyết định số 607/QĐ-UBNDngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban dân chúng tỉnhLai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này điều khoản về phươngthức tổ chức triển khai và cai quản hoạt hễ fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu” bên trên mạng làng mạc hộiFacebook, bao gồm: câu hỏi quản lý, vận hành; hỗ trợ và cập nhật thông tin, cơ sởdữ liệu; biên tập, kiểm soát điều hành thông tin, cửa hàng dữ liệu; trả lời công dân, tổ chức,doanh nghiệp bên trên mạng.

2. Các nội dung không giống liên quanđến vấn đề thiết lập, quản ngại lý, cung cấp, sử dụng tin tức điện tử trên mạngInternet không kiểm soát và điều chỉnh tại lao lý này thực hiện theo chính sách của pháp luậthiện hành.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho những sở,ban, ngành, các huyện, tp và cá nhân, tổ chức triển khai khi cửa hàng với trangFanpage “UBND tỉnh Lai Châu” trên social Facebook.

Điều 3.Giải say mê từ ngữ

Trong quy định này, những từ ngữdưới trên đây được hiểu như sau:

1. Fanpage facebook “UBND tỉnh giấc Lai Châu”là Trang thông tin của thức giấc Lai Châu trên mạng xã hội Facebook, bao gồm chức năngcung cấp đến những tổ chức và cá nhân trong thôn hội các thông tin bao gồm thức, cácnội dung chỉ đạo, hướng dẫn về tình trạng kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa, thôn hội…củatỉnh; tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những câu hỏi, vướng mắc, bội phản ánh, ý kiến đề xuất củatổ chức, cá nhân liên quan mang lại tỉnh Lai Châu.

2. Cửa hàng dữ liệu: là tập vừa lòng nhữngthông tin được xây dựng, cập nhật và gia hạn đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụngthông tin, tương tác.

3. Tín đồ kiểm duyệt: gồm nhữngquyền hạn trên fanpage như: Comment, trả lời tin nhắn dưới danh nghĩa Fanpage, ẩn,xóa các bình luận không mong muốn, coi thành viên vẫn tạo bài viết, được sản xuất quảngcáo cùng xem được toàn bộ những chỉ số bên trên Fanpage.

4. Biên tập viên: hoàn toàn có thể đăng nộidung và gửi tin nhắn bên trên Messenger với vai trò Trang, phản hồi và xóa bình luậntrên Trang, chế tạo quảng cáo, coi được người tạo nội dung bài viết hoặc bình luận, đăng từInstagram lên Facebook với xem tin tức chi tiết. Nếu tài khoản Instagram kết nốivới Trang thì chỉnh sửa viên rất có thể phản hồi và xóa bình luận, gửi tin nhắnDirect, đồng nhất thông tin contact của doanh nghiệp cũng tương tự tạo quảng cáo.

5. Cai quản trị viên: rất có thể quảnlý toàn bộ khía cạnh của Trang, đăng và nhắn tin nhắn Messenger với tứ cáchTrang, trả lời và xóa comment trên Trang, đăng từ bỏ Instagram lên Facebook, tạoquảng cáo, xem được tín đồ tạo nội dung bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiếtvà chỉ định và hướng dẫn vai trò trên Trang. Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang,Quản trị viên hoàn toàn có thể trả lời và xóa bình luận, nhắn tin nhắn Direct, đồng bộthông tin liên hệ của công ty lớn và chế tạo ra quảng cáo.

Điều 4. Địachỉ trang mạng xã hội fanpage “UBND tỉnh Lai Châu”

Fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu” cóđịa chỉ Internet: https://www.facebook.com/ubndtinhlaichau

Chương II

QUY ĐỊNH VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA FANPAGE

Điều 5. Thống trị trang social fanpage “UBND tỉnh giấc LaiChâu”

Chủ tịchUBND thức giấc Lai Châu ủy quyền mang đến Giám đốc Sở tin tức và truyền thông media vai tròlà bạn kiểm duyệt, quản lý, chỉ huy Tổ Nội dung, Tổ quản ngại trị cung cấp, trao đổi,đăng tải thông tin trên trang social Fanpage “UBND thức giấc Lai Châu” theo quyđịnh của luật pháp và quy định này.

Điều 6. Tổ quản ngại trị fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu”

1. TổQuản trị fanpage “UBND tỉnh Lai Châu” vị Giám đốc Sở thông tin và Truyền thôngthành lập.

2. TổQuản trị fanpage facebook “UBND tỉnh giấc Lai Châu” có trách nhiệm:

- Đảmbảo những yếu tố kỹ thuật bảo đảm an toàn Fanpage quản lý trực đường 24 giờ/ngày và 7ngày/tuần.

- Hướngdẫn quy trình để tổ nội dung hỗ trợ thông tin, tài liệu cho Fanpage; hướng dẫncác cá nhân, tổ chức triển khai cách sử dụng, liên can trên Fanpage.

- Căncứ tình hình thực tế và ngôn từ tuyên truyền từng thời điểm, lựa chọn hình ảnh bìa,ảnh đại diện tương xứng với mục tiêu tuyên truyền.

- Xâydựng phương án kỹ thuật, cỗ lọc để thải trừ các tin tức thuộc những hành vi bị cấmtheo Điều 12 Luật technology thông tin trong quy trình tương tác giữa bao gồm quyềnvới tín đồ dân, doanh nghiệp; bảo vệ kịp thời loại trừ những thông tin xuyên tạc,không đúng sự thật;

- Duytrì về phương diện kỹ thuật, sao lưu dữ liệu cho Fanpage; Kiểm soát, chịu trách nhiệm vềan ninh thông tin trên fanpage facebook theo luật pháp của Luật bình an mạng và các quy địnhkhác gồm liên quan.

- Thựchiện những nhiệm vụ không giống theo yêu cầu của quản lý trang.

Điều 7. Tổ nội dung Fanpage “UBND tỉnh Lai Châu”

1. TổNội dung fanpage “UBND thức giấc Lai Châu” do Giám đốc Sở tin tức và Truyền thôngthành lập.

2. TổNội dung fanpage facebook “UBND tỉnh Lai Châu” bao gồm trách nhiệm:

- Đềxuất với làm chủ trang với Tổ quản ngại trị phương hướng, kế hoạch, câu chữ hình thứcthể hiện những thông tin trên fanpage facebook “UBND tỉnh Lai Châu”.

- Tiếpnhận, sàng lọc, tổng hợp, chỉnh sửa thông tin, dữ liệu phối phù hợp với Tổ quản lí trịđăng download tuyên truyền bên trên Fanpage.

-Theo dõi, ý kiến đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền ngăn chặn, cách xử lý kịp thời các fanpagegiả mạo fanpage “UBND tỉnh Lai Châu” và những thông tin xuyên tạc đều nội dungđã được đăng sở hữu trên fanpage facebook “UBND tỉnh giấc Lai Châu” (nếu có).

-Tham mưu, đề xuất với cai quản Fanpage những giải pháp xử lý sự vắt truyền thông(nếu có) nhằm định hướng dư luận.

- Thựchiện các nhiệm vụ không giống theo yêu ước của cai quản trang.

Chương III

CUNG CẤP VÀQUẢN LÝ THÔNG TIN

Điều 8. Nguyên tắc hỗ trợ thông tin

1. Thôngtin được cung ứng trên fanpage facebook “UBND thức giấc Lai Châu” phải phù hợp với quan liêu điểm,chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước; phục vụcông tác quản lí lý, điều hành và quản lý của ubnd tỉnh Lai Châu và đáp ứng nhu cầu nhu cầu khai thácthông tin của những tổ chức, cá nhân.

2.Thông tin hỗ trợ trên fanpage facebook “UBND tỉnh Lai Châu” phải bảo đảm an toàn chính xác,khách quan, kịp thời; tuân hành các lao lý của quy định về đảm bảo an toàn bí mật Nhànước, tải trí tuệ, làm chủ thông tin bên trên internet với mạng buôn bản hội.

Xem thêm: Hoa Mắt Chóng Mặt Khi Mang Thai, Mẹ Bầu Không Nên Bỏ Qua, Chóng Mặt, Choáng Váng Khi Mang Thai Có Nguy Hiểm

3. Cácthông tin cung cấp trên trên fanpage “UBND tỉnh Lai Châu” nên chịu sự kiểm duyệtcủa quản ngại trị trang hoặc Tổ trưởng Tổ văn bản được quản ngại trị trang ủy quyền kiểmduyệt ngôn từ thông tin trước lúc đăng tải.

4. Việcđăng tải những thông tin tích lũy phải trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, bao gồm xácnguồn thông tin chính thức.

5.Thông tin cung cấp, cập nhật lên trang làng hội fanpage “UBND tỉnh Lai Châu” sử dụngtiếng Việt có dấu theo bảng mã Unicode - TCVN 6909:2001 , hình ảnh, âm thanh,video.

Điều 9. Nội dung thông tin

1.Thông tin đề đạt các hoạt động hợp tác vào và kế bên nước về cách tân và phát triển kinhtế - làng mạc hội của thức giấc Lai Châu.

2.Thông tin tuyên truyền, phổ biến, phía dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chínhsách, chiến lược, quy hướng ngành, lĩnh vực của tỉnh.

3.Thông tin về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranhcấp tỉnh; công tác phòng chống, chú ý về dịch bệnh, thiên tai.

4.Các hoạt động vui chơi của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, tp có liênquan cho các vận động thúc đẩy phát triển kinh tế tài chính xã hội, công tác làm việc hỗ trợdoanh nghiệp; gương tín đồ tốt, việc tốt, vận động tiêu biểu của các doanh nghiệphoạt cồn trên địa phận tỉnh Lai Châu.

5.Thông tin giải đáp những ý kiến, đề xuất của người dân, những doanh nghiệp liênquan đến ubnd tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương.

6.Các vấn đề liên quan đến dư luận, cơ quan báo mạng quan tâm.

Điều 10. Kiểm ưng chuẩn và đăng mua thông tin

1. Tấtcả những thông tin update lên trang social Fanpage “UBND tỉnh Lai Châu” đềuphải được kiểm chú tâm bởi quản lý trang cùng Tổ trưởng Tổ văn bản (đảm bảo tínhtoàn vẹn những văn bạn dạng thông tin đã có được ban hành).

2. Quảnlý trang cùng Tổ trưởng tổ văn bản phải phụ trách trước ubnd tỉnh, công ty tịchUBND tỉnh giấc về mặt ngôn từ thông tin hỗ trợ và dữ liệu đăng tải lên Fanpage“UBND tỉnh Lai Châu” theo phương pháp hiện hành.

3. Tổtrưởng tổ câu chữ có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân các loại trình cai quản lýtrang (bằng văn bản) gửi các cơ quan, đơn vị chức năng có tính năng để vấn đáp ý kiến, kiếnnghị của bạn dân, doanh nghiệp liên quan đến tỉnh; tiếp nhận và đăng sở hữu cácý kiến vấn đáp của những cơ quan, đối kháng vị; theo dõi, giám sát và đo lường việc trả lời ý kiến,kiến nghị của bạn dân của các cơ quan lại chức năng.

Điều 11. Các bước biên tập, đăng tải, cất giữ thông tin

1.Biên tập viên từ bỏ Tổ Nội dung tiếp nhận thông tin từ các tác giả, hiệp tác viên,tiến hành chỉnh sửa và khuyến cáo việc cập nhật, đăng tải thông tin trên trình Tổtrưởng tổ Nội dung.

2. Tổtrưởng tổ câu chữ phê phê chuẩn gửi cai quản trang xem xét, đưa ra quyết định việc đăng tải.

3.Trường hợp bắt buộc gỡ bỏ thông tin trên fanpage, làm chủ trang yêu cầu tổ

Quảntrị phối phù hợp với tổ văn bản gỡ bỏ.

4. Đảmbảo tàng trữ tối thiểu 02 (hai) năm so với các tin tức về tài khoản, thờigian đăng nhập, đăng xuất, showroom IP của người tiêu dùng và nhật ký cách xử trí thôngtin được đăng tải

Điều 12. Quy trình tiếp nhận, vấn đáp các câu hỏi, vướng mắc,phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

1. Mọicâu hỏi, vướng mắc, bội phản ánh, ý kiến đề xuất của tổ chức, cá thể trên fanpage facebook “UBNDtỉnh Lai Châu” yêu cầu được bình luận ngay sau khi nhận được yêu cầu (chậm duy nhất là90 phút kể từ thời điểm phản hồi được gửi lên Fanpage). Trường hợp đề đạt sau17h00’ thì nên được đánh giá chậm tốt nhất vào 9h00’ ngày hôm sau.

2. Đốivới những câu hỏi, vướng mắc, phản ánh, đề xuất liên quan liêu đến các ngành thì tổnội dung tổng hợp các ý loài kiến trình làm chủ trang gửi những ngành, đơn vị chức năng phối hợptrả lời. Thời gian trả lời rõ ràng như sau:

- Tốiđa một nửa (nửa) ngày làm cho việc đối với các câu hỏi, vướng mắc, làm phản ánh, kiến nghịthuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của 01 đối kháng vị.

- Tốiđa 01 ngày có tác dụng việc so với các câu hỏi, vướng mắc, bội phản ánh, con kiến nghịyêu cầu sự phối hợp cung cấp thông tin của 02 đối chọi vị.

- Tốiđa 02 ngày có tác dụng việc so với các ngôi trường hợpphức tạp, liên quan đến từ 03 đơn vị trở lên.

3. Việctrả lời rất có thể sử dụng dạng văn bạn dạng trực tiếp trên fanpage facebook hoặc sử dụng bản hỉnhchụp, bạn dạng scan công văn vấn đáp của các đơn vị tất cả liên quan.

Điều 13. đều hành vi bị cấm khi cửa hàng trên Fanpage

1. Lợidụng Fanpage nhằm mục đích mục đích:

- Chốngphá đơn vị nước, vi phạm an ninh quốc gia, trơ tráo tự bình yên xã hội; xuyên tạc lịchsử, xúc phạm tôn giáo, phân minh đối xử về giới, minh bạch chủng tộc; kích độnggây bạo loạn, phá quấy an ninh, khiến rối trơ trọi tự công cộng.

-Tuyên media tin sai sự thật về công tác chỉ đạo, điều hành, các thôngtin khác trên địa bàn tỉnh cùng cả nước.

- Tiếtlộ bí mật của nhà nước và các kín khác sẽ được quy định quy định.

2.Gây rối, phá hoại khối hệ thống thiết bị cùng cản trở việc quản lý, cung cấp, sử dụngcác dịch vụ và thông tin trên fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu” .

Chương IV

KINH PHÍ DUYTRÌ HOẠT ĐỘNG

Điều 14. Ghê phí gia hạn hoạt động

1.Kinh phí duy trì hoạt động, chi trả thù lao, nhuận bút theo chính sách của Fanpage“UBND thức giấc Lai Châu” được đảm bảo từ giá thành tỉnh cấp cho theo nguồn ngân sách đầu tư thườngxuyên mang đến cơ quan công ty trì vận hành và những nguồn thu không giống theo phương tiện của phápluật.

2. Mứcchi được thực hiện theo những quy định hiện tại hành ở trong phòng nước.

Chương V

KHEN THƯỞNGVÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐIỀU

15. Khen thưởng

Cánhân, số đông thực hiện xuất sắc Quy chế này, có không ít đóng góp cho chuyển động chofangage, tùy thuộc vào thành tích thế thể, được tán dương theo phương tiện tại LuậtThi đua tâng bốc và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

Điều 16. Cách xử trí vi phạm

Cánhân, lũ nào làm trái với những quy định của văn bản này và những quy định củapháp mức sử dụng có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ phạm luật bị xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. SởThông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địaphương vận hành, theo dõi tình hình hoạt động vui chơi của Fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu”;chịu nhiệm vụ điều phối giữa các sở, ban, ngành cùng địa phương tham gia tiếpnhận, trả lời các câu hỏi, phản ảnh của tín đồ dân, doanh nghiệp lớn trên Fanpage;chủ trì đưa tin lên Fanpage. Theo dõi, xử lý và report UBND tỉnhkhi phát hiện những fanpage hàng fake Fanpage “UBND tỉnh giấc Lai Châu”; đo lường và tính toán thôngtin và xử lý các khủng hoảng truyền thông; chi trả chế độ theo chính sách hiệnhành.

3. SởTài Chính: Tham mưu, sắp xếp nguồn tởm phí đảm bảo an toàn hoạt động của fanpage facebook “UBNDtỉnh Lai Châu” theo quy định.

4.Các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin chính thống tới fanpage facebook “UBNDtỉnh Lai Châu” bằng các cách sau:


Chuyên mục: Thế Giới Game