Top 10 game tam quốc chiến thuật hấp dẫn trên android, ios

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ Nguyên ổn Trực, kỳ tài hi hữu tất cả, hoàn hảo tốt nhất, năm 17 tuổi sẽ viết bốn bài văn uống luận, từng ra kế giúp Tào Tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, trường đoản cú Tử Thượng, đàn ông trang bị của Tư Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, fan đặt nới bắt đầu mang đến nhà Tây Tấn. Tyêu thích gia chinc phạt tự thời tthấp, nắm rõ binc pháp, lập những chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau này xưng đế, truy tìm phong Tư Mã Chiêu có tác dụng Tấn Văn Đế.

Bạn đang xem: Top 10 game tam quốc chiến thuật hấp dẫn trên android, ios

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, bà xã của Thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, bà bầu của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông xã ngăn uống địch, lập nhiều công trạng, góp những kế sách, một lòng trung thành với chủ ko tiếc nuối bản thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - từ Công Minch là thuật sĩ thần túng của Tào Ngụy. Tinh thông Chu Dịch, tốt bói toán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Ulặng, từ bỏ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai Tmùi hương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương thơm Vương Trương Tú, Tây Xuyên ổn Thương Vương Trương Nhiệm, cuối đời nhận Triệu Vân làm cho đệ tử sau cùng, truyền thú võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Tdiệt Kính

Tdiệt Kính, thương hiệu thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông hiểu đạo học tập, binc pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán hơn fan, được bạn đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, con gái của Gia Cát Lượng, tư hóa học hợp lý, tinh thông đạo pháp. Tu luyện trên Thừa Yên Quan, trong tương lai thành tiên, sự tích chỉ được ghi chxay vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là đàn bà Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính tình nkhiến thơ, trực tiếp thắn, am tường tmùi hương thuật.

Xem thêm: Xem Bói Hoa Tay Chính Xác, Phán Chuẩn Tính Cách, Giàu Nghèo Khổ

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, người vợ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện tại, siêu tốt bọn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thiệt Chu Triệt, con gái của Chu Du với Tiểu Kiều. Sau gả mang lại Tôn Đăng trở nên thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ tuy vậy toàn, lương thiện tại yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, bé Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế vượt tước đoạt vị của thân phụ, biến hóa trụ cột chính triều đình, được Gọi là danh tướng tá cuối cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, trường đoản cú Hưu Mục, quan làm cho mang lại chức tướng quân, được phong làm cho Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định đánh tặc, góp Lục Tốn vượt qua Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, hết sức được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã có phong có tác dụng Vị Dương Quân, ngồi xe pháo ngựa, quan tiền viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay thế gậy mây. Vì khuyến mãi Tỉnh Thái Bình Thuật cho Trương Giác đề nghị được bạn đời nghe biết. Từng dạy dỗ Trương Giác phải phổ độ chúng sinc.

Xem thêm: Trung Tâm Công Tác Xã Hội Quảng Ninh, Trung Tâm Công Tác Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minh hữu của Mạnh Hoạch. Ssinh hoạt trường điều khiển thụ đồ vật, thông thường sẽ có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu từ là Tử Can, fan Trác Quận, là công ty chủ yếu trị, nhà quân sự chiến lược, công ty dạy dỗ, bên nghiên cứu và phân tích nổi tiếng cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :

Chuyên mục: Thế Giới Game